"Store" mænd

 

The world's great men have not commonly been great scholars, nor its great scholars great men.

 


 

SVAR

 

Fælles for alle "store" mænd, fra Cæsar til Petrarca, har været en umættelig nysgerrighed - som ofte har bragt dem i konflikt med den mere magelige kundskabstilegnelses udøvere. Det er måske denne nysgerrighed, mere end intelligens (skønt intelligens og intellektuel nysgerrighed utvivlsomt hører sammen) der har ført dem frem til overfartssteder, hvor de er blevet færgemænd for senere generationer.

For sådanne er tilegnelse af viden ikke en byrde, end ikke et arbejde, men så uundgåelig som at trække vejret. Betragtes de således af den akademiske verden med misundelse og mistro, står de i et endnu større modsætningsforhold til tidens intellektuelle dovenskab med dens indbyggede demokratiske ret til at have en mening uden at have læst en bog eller tænkt en tanke.

En bred dannelse, klassisk som naturvidenskabelig, samt evnen til at udtrykke sig ortografisk korrekt, og dermed læseligt, og med det nødvendige ordforråd, er altså hverken analt, snobbet eller overflødigt, men en simpel følge af, at ens hjerne har været i omdrejninger en snes år eller så. Så før man overvejer, om man er en stor mand eller ej, er det altså en god ide at rejse sig på bagbenene og finde ud af det med andet sammenligningsled.