YOU WILL LIKE IT!

 

Hey, Krumme Kult-Mester, hva' faen synes du om det her, jeg mener: Jeg føler selv, at jeg er rimeligt genial, altzå, men...HVAD MENER ULVEN?!

At vi er bundet af naturlove, dette er en selvfølge, vi udtrykker naturens brogede omstændigheder, og omstændigheder er vor skæbne, vor skæbne er evindelig, vore sjæle er uendelige historier mellem hverandre.
Fissen er uendelig, Pikken evindelig...frit efter Carl-Mar...(?)

Omstændighed er nøgleordet for omstændigheden: 'Basis-virkeligheden' - dét erfarings-scenarie, af hvis iboende lovmæssigheder man er bundet på hænder og fødder, og man inkarnerer tillige loven, man ér loven.

"Hun waed i wandet - og nu blev dén våd - altså hendes bluse - " - Eddie Skoller

Der findes andre erfarings-scenarier end basis-virkeligheden; der findes drømme-verdenen, kroppens kosmos, alternative tilstands-domæner, der findes æterplan, astralplan, mentalplan...hvad de nu gængs modernistisk kaldes, disse andre erfarings-scenarier diverse.

Og hånden med de rosa lakerede negle gled umærkeligt op ad et lår, der var præget af sol, såvel som af regnbuens essens...

Hvad vi i gængs tale og ånd benævner 'fantasien', er en okkult funktion i mennesket, for fantasien kan designe erfarings-scenarier ad libitum - dermed være et sammensurium af bud på, hvorledes Kosmos kan reproduceres, Verdens-Træet knopskyde.

Den nye barnepiges former trådte ind i stuen...goddag, goddag. Pæne øjne og rar stemme havde hun såmænd også.

Fantasien kan være et spil, spillet skak f.eks., og hvad der foregår i spillet, dette finder sted i en autonom sub-verden - skakregler er ikke fysiske, men de er naturlove i skakkens kosmos. Og spil er således tilhørende et virtuelt erfarings-rum, dette gerne nok så lident og compatibelt med basis-reality.

"I am your porn star!"

- Det sagde Dr. Mathiasen bare ikke, da han kom hjem til den nye pige i huset og satte sig i de bløde hjørne i hendes selskab.

- For han ventede på, at HUN sagde det.

Compatibilitet er såmænd ingen undskyldning for fuldt og helt at tilhøre basis reality uden andre, for den gennemgående logiske lov for de virtuelle scenarier er, at de har 'anledning' ved basis reality.

Den nye sekretær var tydeligvis feministisk orienteret, og hun forstod da bestemt at klæde sig og i det hele taget virke feminin...til chefens almindelige irritation, for egentlig var han ikke til dén slags...

Og de nye realiteter må nødvendigvis have 'anledning' ved umiddelbare omstændigheder, såsom f.eks. at skakbrikkerne er skårne af en specifik træsort - og dette er virtual-realitetens sanselige "brugergrænseflade" - en "præsentations-service", som blinde kan undvære, efter at have lært kunsten at flytte brikkerne helt abstrakt - uden anvendelse af konkrete genstande, bortset fra en vilkårlig samling luftmolekyler til formidling af meddelelser om træk i det ellers rent abstrakte - dermed rent virtuelle - spil.

Han bemærkede hendes åndedrag. Det lød talende uden ord.Så han selv mistede pusten og blev forlegen over, hvad der skete med ham - for relationen var jo knap så passende endda, hvis det endelig skulle være...

At vi er suveræne på Fantom-planet, kan ingenlunde udenvidere overføres til basis reality. Basis reality har 'omstændighed', og 'omstændighed' er skæbne, skæbner en masse udgør globale og endvidere kosmiske fællesskaber af okkult intertelepatisk karakter - her findes viljens guddommelige kræfter, ild og vand mødes, fusioneret eller polariseret, og transcendensen af den rene Bevægelses-åNd, Psyke Mobilis, til Psyke Fatums niveau, akkumulerer og mobiliserer Kraften.

- Well, sometimes I feel the Power..., he says. And that's strange to hear from a scientific doctor. But the girl look quit understanding.

Men at vi KAN overskride alle love, grænser og omstændigheder, når vi mobiliserer en tilstrækkelig kraftig okkult kraft dertil, er jo altså almindeligt erfaringsmæssigt ingenlunde énsbetydende med, at vi bare 'kan' sådan noget, i alm. tale og forstand.

...

New Age-fårene foreslår, at vi kan designe det umiddelbare scenarie ganske ad libitum, og man mistænker dem for at associere til vigtige oplevelser opnået på syretrip. Nå, så man kan 'bare' vælge den mest positive virkelighed? Netop ikke: Kun sålænge det går nogenlunde cool i det pågældende new age-fårs umiddelbare liv!

De udgør en vældig hær af vildførte, de missionerer overalt - og jeg var én af dem.

Alvidende er der ingen, der er, IKKE ENGANG GUD! Not even God Himself knows everything, but the old books understand - 'about THIS Cosmos' - well, maybe God actually knows everything about His own Universe - but there necessary are other Gods and other Worlds in the Three of Worlds, Verdens-Træet, på hvilket Gud er den nærmeste stamme, men hvem véd, hvor stort træet er - måske uendeligt stort, dybt, omfattende, who knows...

Det er fristende at sige: 'STol kun på Forstanden'. Det bør vel afvises, fordi 'kun' har en absolutistisk klang i sammenhængen, á la 'kun een Gud, hvis navn er...'

- Monema
- Oh, Yes...do you like this, Monema?

- Så jeg siger hellere, mere nuanceret og alm. erfarings-kompatibelt:

Stol kun på Forstanden i samråd med Næsen og Hjertet - OBS: Ikke et ord om, hvor taktfuldt sidtsnævnte slår.

Du er den nye lov.

Det kan mange af omtalte frelste får såmænd snildt finde på at sige...

...

Her tilføjer jeg realitets-forstærket:

- Tænk på det, når den etablerede lov trætter dig...

Bagefter virkede hun træt. Og han var saligt bekymret.

De frelste og forblændede New Age-får søger at fortie og fornægte den etablerede lovs eksistens...hm...altså sålænge det går nogenlunde cool med dem selv og deres liv.

LET THE POWER STAND BY - YOU WILL LIKE IT!

 


 

SVAR