Konkretisér facister

 

Det lyder spændende det du siger om at fx Minoritetspartiet og sådan nogle bliver en slags fascister. Kan du konkretisere dette?

Mvh.
Peter Holm

 


 

SVAR

 

Måske er det paranoia fra min side, men jeg har altid følt, at kontakten til venstrefløjen, fagbevægelsen, osv. - om aldrig så tenuøs - repræsenterer en slags jordforbindelse (mea maxima culpa). Folk er jo ikke så kloge, vel? og så er vi jo nødt til at være kloge på deres vegne, ikke? og sådan? Og det er vi selvfølgelig - vi kan jo se, hvor populismen har ført socialdemokraterne hen.

Men elitisme er en ting, psykopati noget andet. Ellers går vi samme vej som feudaladelen, som fik for sig, at bønderne eksisterede for deres skyld, i stedet for omvendt. Mind you, jeg siger ikke, at grupperinger, der alienerer sig fra venstrefløjen, nødvendigvis kommer til at manifestere fascistoide træk - kun at risikoen foreligger ...

Hvad angår minoritetspartiet, anser jeg dem som angivet i mit svar 8/12 slet ikke for højreorienterede, kun politisk naive.