Transcendens og bøn

 

Mener du, transcendens kan opnåes ved længsel og bøn alene - forudsat at man selvfølgelig også udviser en behørig mådeholden adfærd? Vil da ikke koanerne melde sig i selve den måde, hvorpå man er i stand til at bede og bønnen i sig selv blive en stadigt udbygget formel?

Og hvad angår det, at bede: Er der overhovedet nogen mening i at bede, før man har transcenderet?
Og i bekræftende fald: Hvordan vil du karakterisere de kræfter, man, på dette niveau, bør bede til?

Tak for meget - også for dette svar.

- en ven.

 


 

SVAR

 

Nu er bønnen jo strengt taget blot den degenererede magiske formel, men så længe man ikke beder OM noget, er vi naturligvis stadig tæt ved det oprindelige formål. Hvis længslen var nok, ville det nok være lidt lettere, men erfaringen viser, at der kræves en teknik. Men det er da bedre end at opfatte transcendens som et trick.