Månelanding

 

Hejsa Erwin...! Vi er to piger, som er i gang med en projekt opgave, hvor vi har om månlandingen var fup eller fakta. Vi er igang med at samle så mange informationer som muligt, og så mange meniger som muligt. Så vil vi høre dig om du måske sidder inde med noget der kunne være spændende og brugbart vi kunne få.
Tror du vi var på månen eller tror du at det hele foregik i et filmstudie???????

Hilsen M&M

 


 

SVAR

 

Konspirationsteorier bliver naturligvis mere populære, efterhånden som den officielle virkelighed slår revner, men man skal nok også passe på ikke at skyde over målet. Det er således som regel ikke så meget den rapporterede "kendsgerning", der er et falsum, som subteksten, altså i dette tilfælde ikke den faktiske månelanding, men at "mennesket er på vej ud i rummet".

Selvfølgelig demonstrerer Pentagon ikke de amerikanske bombepiloters træfsikkerhed med billeder af ofre for "friendly fire" (hvordan kan beskydning være venlig?) men med isblomster, der rammer bull's eye. Igen er pointen imidlertid, at disse bombninger uvægerligt ses oppefra, og derfor er "clean" - ingen lemlæstede spædbærn - og så naturligvis vurderingen af, at bombepiloter, der sidder trygt ude af skudhold, er heroiske, mens terroriser, der ofrer livet, er "feje". Så måske er konspirationsteorierne i virkeligheden blot en snedig afledningsmanøvre - min private konspirationsteori ...