Da Vincis `Den Sidste Nadver´

 

Over mit arbejdsbord har jeg Da Vincis `Den Sidste Nadver´ hængende - en kopi that is.
I sagens natur har jeg kigget en del på maleriet, men først forleden opdagede jeg et par sære ting, som jeg (for morskabens skyld) vil høre, om du har et par ord til.
Personen til venstre for Jesus skulle jo per tradition være Johannes. Men ligner det ikke en kvinde ? Meget feminine træk, små hænder etc.
Til højre for Jesus står en person og vifter strengt med en finger - mod Jesus.
Hvad skal det - hvis noget overhovedet - betyde ?
Har Jesus haft labberne for langt nede i kagedåsen ?
Slutteligt er der en ret bizart udseende hånd til højre i billedet. I hånden er der noget der ligner en dolk. Af fysiske/anatomiske årsager må håndens ejermand sidde under bordet.
Hvad eller hvem er det ?

Da Vinci var jo ikke nogen tåbe, og havde det jo med at finurliggøre det meste.
Er der noget skævt på spil ? Eller skal jeg ringe til Dr. Hartby right away ?

Venligst,
Lars "Mulder" Skaanning

 


 

SVAR

 

Nu ved jeg ikke, om du mener en kopi eller en reproduktion, men jeg vil gå ud fra det sidste. I de gnostiske evangelier er Maria Magdalene "den discipel, Jesus elskede (nudge, nudge)". I den kanoniske version overtager Johannes denne rolle, hvilket jo i bund og grund ikke gør det hele mindre problematisk.

Maleriet er tænkt fra Mesterens hånd (maleres hænder tænker) som a Kodak moment, nærmere betegnet det øjeblik, hvor Kristus indstifter nadveren - den åbne hånd er et malerisk "ecce" henefter tryllekunstnerens ingenting her ingenting der. Den dramatiske effekt i denne forløber for cinemascope ligger meget snedigt i disciplenes reaktion.

Maleren har spurgt sig selv, hvordan vantro jøder - i overensstemmelse med tidens opfattelse af disse laverestående væsner - ville reagere på Frelserens overlegne mirakel. Af kompositoriske årsager inddeler han dem i triader.

Til venstre er de mere anonyme disciple. Så kommer Judas, som har travlt med at lange til fadet samtidig med Jesus (så er han klaret) hvilket får ham til at se passende tyveknægteagtig ud.

Petrus er åbenbart ivrig efter at forstå. Disciplen, du studser over, er Thomas Tvivleren, som meget naturligt udtrykker den mest dramatiske forargelse.

Disciplene til højre er så absorberede af deres teologiske diskussion, at de går glip af underet. Jeg kan ikke se nogen ekstra hånd.