Skolelitteratur

 

Kære Wulff!

Efter lang tids plagen og tiggen (læs: psykisk terror) er det endelig lykkedes mig at få min dansklærer overbevidst om, at det ville være til gavn for alle, i min klasse, at blive inficeret med lidt Wulffiansk litteratur.

Spørgsmålet er nu blot; Hvilket værk, afsnit, kapitel skal jeg vælge, at frembringe for min klasse? Jeg er så heldig at besidde de fleste af dine værker, så al lekture skulle være muligt at fremskaffe.

Venlig Hilsen
Christian Windfeld

 


 

SVAR

 

Når det gælder dansklærere og buschauffører, plejer jeg at anbefale SKRÆKKENS ABC. Nu kender jeg jo ikke din lærers IK - men det gør du formodentlig. Jeg vil derfor foreslå, at du går frem efter følgende tabel:

25-50

Flasken
Historietime
Respit

50-75

Jonas i børnehaven
Krybbespil
Quisling

(Hvis han har under 25 i IK, er han en kommode. Hvis han har over 75, er han ikke dansklærer - eller så ville det i det mindste være lykkedes for ham at lære dig at stave til overbevist ...)

Kærlig Hilsen

The Monster