Syndefaldsmyten

 

Kære Erwin.

Forleden læste jeg en gammel udgave af politiken, og der omtalte man Dem som en overordentligt belæst mand, og som den halvstuderede røver jeg er, er jeg altid interesserede i belæste mænd - mestendels fordi de ofte siger kloge ting, som jeg muligvis senere selv kan sige og tage æren for.

Jeg kunne godt tænke mig, om De kunne skitsere en personlig litteratur-historie, altså fremhæve højdepunkter og kriser i litteraturen, evt. eksemplificeret ved enkelte værker.

Noget helt andet: Kan De hjælpe mig med et personligt problem? Jeg har i den seneste tid ikke kunne tænke på stort andet end "de europæiske myter", som min gamle lærer kaldte dem. Det drejer sig nærmere bestemt om syndefaldsmyten, Don Juan, Faust, Hamlet og allermest Ahasverus. Er den slags, der vel ikke har optaget ordentlige mennesker det helt store siden Kierkegaards tid, et sygdomstegn?

De bedste hilsner

Troels Krainer

 


 

SVAR

 

Du skal være meget velkommen på vores seminarer ...