Kære Folke S. Dyhre

 

Kære Folke S. Dyhre.

Vi er en forsamling af ganske almindelige danskere, der ugentligt mødes til et slag banko her i Ustedhuses forsamilingshus. Vi er meget skræmte over udviklingen med al den terrorisme i verden, alle de mørke mænd med langt skæg, der griner så ondt på alle billederne, man ser af dem - og nu kan De så afsløre, at deres næste mål muligvis er Legoland eller vores egen kære kommende dronning, Mary.

Derfor var det også godt, at Magrethe turde vise hele Danmark, hvor modig det er nødvendigt at være i sådan en terrortid, da hun som sin farfar trodsede den slags trusler og heroisk viste sig på gaden.

Og det er godt, vi har mænd som Dem, oberst, der med sjældent klarsyn ser, hvad vores tid har brug for. Konsekvens, ærlighed, redelighed og mod er blot nogle af de dyder, vi her i Ustedhuse har hæftet på Dem, hr. Dyhre. Kun De tør tage skridtet fuldt ud, når det virkelig gælder. Støtte op om amerikanerne, når de gang på gang slår ondskaben tilbage, når den gang på gang udklækkes rundt omkring i verden.

Vi er nemlig nogle, der stadig kan huske sidste krig, da de allierede kom og ragede kastanjerne ud af ilden her i Europa. Det samme sker nu i Irak - og når så først de kloge hoveder er blevet befriet, glemmer de straks, hvem det var, der lagde blod, sved og tårer til.

Derfor er det også, vi skriver til dig nu. Nu er der igen en eller anden af de hersens kloge, kloge hoveder, der har brugt dyr studietid på at smudse historien til. Ja, det drejer sig selvfølgelig om det med regeringens påståede planer om at blive en del af et tysk storrige, der kun blev taget af bordet, fordi Hitler mistede interessen. Hvad skal den slags til for? De gjorde vel deres bedste for at gyde olie på vandene - og forresten, måske var Hitlers visioner ikke så slemme. Der var da vist nogen, der fik nye motorveje og den slags. Han gik måske bare lidt for hurtigt frem...

Kan man ikke gøre noget ved den slags, oberst. Lære børnene i skolen, at nu er historien skrevet, og nu kan ethvert land så frit vælge, om det vil være på de Godes eller de Ondes side. Hvor svært kan det være?

Lige til sidst, vi har en meget talentfuld ung mand her i byen, der kan det der med tal, Bertil hedder han, og han har kigget lidt på datoen for Den Store Irakiske Befrielseskrig, altså den dag, den blev indledt, 20/3 - 2003, altså 20-03 2003, og så har han tænkt, at der måske lå en besked til verden gemt i disse tal, f.eks. Two Out Of Three. Spændende, hvad man kan finde frem til, når man bruger meget af sin tid på banko. Men tror De, oberst, at man skal forså det, som om USA har et tredje land i tankerne - efter Afghanistan og Irak er blevet befriet? Er det eventuelt noget, De ved noget om som hjemmeværnsmand? Tror De, at amerikanerne nu vil rydde op i hele det morads dernede, der ikke bruger tiden til andet end at brænde folkets oliekilder af og udklække ondskabsfulde bombemænd.

Vi følger med her i Ustedhuse og læser Deres klummer med stor fortrøstning.

Gud bevare Folke S. Dyhre!

 


 

SVAR

 

Kære Ustedhuse!

Det er ganske pudsigt, eftersom jeg så sent som ved morgenkaffen netop sagde til min hustru, Birgit: Der er krummer i ungdommen. Hun var nemlig blevet skræmt af et TV-program, der viste nogle "demonstrerende" bøller.

Og der tror jeg, du har fat i noget af det helt rigtige, når du skriver, at I er "ganske almindelige danskere". Det er jo ikke interessant med sådanne mennesker, der har et job og betaler deres skat - vi råber jo ikke så højt.

Ellers kunne det jo godt være, vi kunne finde et og andet at protestere imod! Vi tror bare ikke, det nytter så meget at melde sig ud af det samfund, man vil ændre.

Det er selvfølgelig meget praktisk, fordi man så kan få nogle andre til at betale regningerne. Her kunne man nok gøre meget for sagligheden i de danske aviser, hvis man satte en bundgrænse for de menneskers årsindkomst, hvis indlæg man bringer.

Man kunne f. eks. også undersøge, om indsenderne har aftjent deres værnepligt og i øvrigt har en ren straffeattest - idet man dog undtager fartbøder, som er temmelig uundgåelige med de latterligt lave hastighedsgrænser, vi har her i landet. Det kunne også være rart en gang imellem at høre fra nogle eksperter, som er beskæftiget inden for erhvervslivet og lever i den virkelige verden, i stedet for en eller anden økolog, der ganske ansvarsløst og omkostningsfrit kan sige, hvad der passer ham.

Så er det forløsende med en person som - hvad er det nu, han hedder - jeg troede, alle bøsser hulkede over regnskovene. Men først og fremmest tror jeg, at vi, de ganske almindelige danskere, tager bladet fra munden.

At de marxistiske evighedsstudenter nu har fundet en ny måde at skaffe sig opmærksomhed på og samtidig stikke hånden dybt i statskassen, undrer mig sådan set ikke. Gennem min - nu afdøde - far, som oplevede besættelsen, har jeg skaffet mig et dybt og bevægende indblik i disse for vort land så alvorlige tider, og jeg kan garantere for, at det er et andet billede, man får.

Allerede i 1937 var han med til at stifte den Antibolsjevistiske Forening, og det skete da også, at en af "hippo-drengene" kom forbi og prøvede at få os til at støtte en vis hr. Hitler, men det havde de nu ikke meget held med. For os var nazisterne ikke stort bedre end socialdemokraterne.

Da så Danmark blev besat, kunne ingen beskylde os danskere for at mangle patriotisme. Min far har beskrevet, hvordan man hver søndag mødtes i hans kolonihavehus og hejste Dannebrog (skønt det var uhyre farligt) sang "Kong Christian" og græd.

Man havde jo lovet os, at Danmark ville bevare sin selvstændighed i det Tyske Storrige, men det var der ingen af os, der troede på. Desuden var det også allerede begyndt at gå tyskerne dårligt på slagmarken, så vi vidste alle sammen, hvor det bar hen.

Nu håbede vi bare, at englænderne ville komme først, så de kommunistiske "modstandsfolk" ikke skulle få held til at tage magten efter sammenbruddet. De rigtige frihedskæmpere som min far var jo ikke så højtråbende.

Men jeg kan da godt følge dig i, at nazismen havde sin historiske rolle at spille som bolværk mod bolsjevismen. Man skal ikke glemme, at uden Hitler havde vi formodentlig i dag levet i et kommunistisk diktatur. Desværre omgav han sig med homoseksuelle sadister, hvis forbrydelser man har fokuseret meget på.

Jeg kan selvfølgelig ikke videregive fortrolige oplysninger om vores allieredes planer, men så meget kan jeg da sige, at jeg vil blive meget overrasket, hvis der om et år eller to stadig sidder nogen oliesheiker, diktatorer eller langskæggede muhamedanske banditter tilbage, der kan terrorisere og afpresse Vesten. Bertil har for så vidt ret, når han læser den nævnte dato som 2 out of 3.

For os kristne har tallet 3 jo imidlertid en helt speciel betydning. Jeg tror således snarere, de to er Gud og Bush, og at den tredje, som endnu mangler, henviser til den amerikanske frihedsånd, som er ved at brede sig over verden.

Og så vil jeg slutte med at bede jer overveje at blive medlemmer af "Arier Giv Agt" - så vil I også hver måned modtage "Den brune fare", som blandt andet udmærker sig ved at være et blad, der objektivt vurderer verdensbegivenhederne uden at skele til partiinteresser. Et af vore meget aktive medlemmer, politiassistent P. Ryhle-Straph, rejser for øjeblikket land og rige rundt for at samle ungdommen om vores gudbenådede statsminister, og jeg er sikker på, at han gerne lægger vejen om ad Ustedhuse til!

Mange Hilsener

Folke S. Dyhre

Oberst i Hjemmeværnet

GUD BEVARE DANMARK TIL DANSKERNE