Hvor mange sprog taler de

 

Hvor mange sprog taler de min gode herre?

Du nævnte underforstået at du kendte til en del sprog, hvilke om man må spørge?

De forkærlighed for Dansk, kunne det være fordi du er opvokset i denmark og er "miljø-skadet"?

Eller mener du at du besidder en objektiv viden?

Og så lige en sidste til at slutte på:

Ordet "Råd", hvordan er det opstået og hvad er historien bag dette?

Har prøvet at undersøge lidt, men du synes jo at være en velbevandret herre udi disse tanker.Nat Urgas

 


 

SVAR

 

Jeg læser dansk, engelsk, fransk, hebraisk, hollandsk, latin, norsk, svensk og tysk. Jeg går ud fra, at jeg burde tilføje spansk, eftersom jeg har oversat tre bøger fra dette sprog, men sandheden er, at det var med en meget stor ordbog!

Råd kommer af det oldgermanske rada, som betyder at beherske: Mennesket spår, men Gud rå(de)r. Vi har det i grundbetydningen i udtrykket at "råde over noget". En rå er en nordisk baal, et væsen, som råder over en bestemt lokalitet, altså en naturånd.

Et råd er altså en lovgivende forsamling. Vi har det i byråd, sogneråd og rådhus og i de gamle stillingsbetegnelser rådmand og etats(stats)råd.

At rådgive er altså egentlig oprindelig at befale, men i den milde form, som benyttedes over for frie mænd (dengang der fandtes sådan nogle) man befaler, fordi man ved råd, hvad der skal gøres. Herfra går ordet over til at betyde at beherske en viden, f. eks. at kunne råde (read) runer.

Det er endvidere beslægtet med det tyske ord raten, som også betyder at udtyde, gætte. Det er i øvrigt oprindelig sanskrit (radh).