Gensplejsning

 

Kassavarodfrugten er hovedernæring for millioner af mennesker i den 3. verden . Som et forsvar mod insekter. udskiller rodfrugten cyanid. Cyanid er også til gene for mennesker. Ved hjælp af gensplejsning kan man fjerne rodfrugtens evne til at udskille cyanid .

Givet at planten kan overleve et indgreb, må det vel være anbefalelsesværdigt?! Eller hvad?

De næste 50 år skal der produceres lige så meget mad som de sidste 10.000 år. Ved hjælp af gensplejsning kan man maksimere hektarudbyttet, så vi ikke behøver at opdyrke hele jorden .
Så må det vel være vejen frem?! Eller hvad?

Der er ånd ved undfangelsen.
Det gælder vel også planter?! Eller hvad?

N.B: "..." er frit citeret efter DR's "Rapport fra Fremtiden" vist mandag den 19.5.

 


 

SVAR

 

Mon ikke modstanden mod at rekombinere DNA hovedsagelig findes hos folk, som mener, at det er imod naturens orden? Som om naturen havde en ...