Revolution

 

Du skriver et sted noget i retning af, at den russiske revolution var den eneste reelle i verdenshistorien. Jeg er ikke nødvendigvis uenig med dig i den betragtning, men kunne du eksplicitere dette? Hvad med den franske? Eller den amerikanske, hvorom f.eks. Hannah Arendt skriver, at den var den eneste virkelige revolution, da den drejede sig om Frihed - og ikke som de andre om frigørelse, der har en tendens til at slå over i undertrykkelse.

Respektfuld hilsen
Den Nysgerrige

 


 

SVAR

 

Hvilke revolutioner er ”rigtige” for en, afhænger selvfølgelig af, om man føler sig begunstiget af dem. Den russiske revolution var den eneste rigtige i den forstand, at den befriede ”folket” – i. e. proletariatet – mens den franske og amerikanske kun frigjorde borgerskabet og kapitalen med det resultat, at underklassen (som Hugo gør opmærksom på i LES MISERABLES) fik det værre end nogen sinde.

I forhold til det nittende århundredes industriarbejders lod – tolv timers umenneskeligt slid i mørke – må fæstebondens lod under herremanden, ikke mindst med det sociale sikkerhedsnet, kirken og klostrene repræsenterede, forekomme ganske paradisisk. Naturligvis lovpriser gribbene ådslet – demokrati er forklædt fascisme – men hvem kan tage det alvorligt?

Disse overvejelser er dog ganske objektive og derfor ikke af stor interesse. Vi er, hvad vi er.

Så hverken oplyste eller konstitutionelle monarkier er lige mig – da kongemagten ikke bygger på noget reelt, vil den altid komme i lommen på borgerskabet. Så vil jeg i al fald have en ordentlig håndfæstning og et helligt veto.