Forfatterens forpligtelse

 

Bør man lægge mest vægt på korrekt sprog eller på modtagerens begavelse, når man skriver? Er det, med andre ord, tilladeligt at dreje sit ordvalg lidt hen imod talesproget, at erstatte "svære" fremmedord med omtrentligt tilsvarende "lette" ord etc., eller bør man for alt i verden fastholde det sprogligt korrekte?

 


 

SVAR

 

Forfatterens eneste forpligtelse er at være klar, med det nødvendige ordforråd, som naturligvis er afhængigt af emnets sværhedsgrad – ellers snyder han den stærke læser, og i grunden også den svagere, som mister incentivet til at blive bedre.