Kristne 2

 

Det er interessant, at kroppen tilhørende en kristen forrådner over så lang tid. Ellers er lugten af muld for de flestes vedkommende en behagelig oplevelse.

 


 

SVAR

 

Måske lugtede de ikke så godt til at begynde med. I øvrigt er de jo nødt til at slide deres jordiske hylster med helse, eftersom de skal bruge det på den yderste dag.

Som Luther meget rigtigt gjorde opmærksom på, er sjælens pilgrimsgang til himmel eller helvede efter døden en af kirkens opfindelser og uden belæg i Skriften. Jeg så engang på Assistens Kirkegård en grav med, hvad man kunne kalde ”mixed messages”.

På gravstenen stod således at læse: VENTER PÅ OPSTANDELSEN, og på et skilt på selve graven: SLØJFET. Mere præcist kan den moderne kristendom vist næppe udtrykkes.