Himmel eller helvede

 

Du siger at der ikke står noget i bibelen om at komme til himmel eller helvede. Gennem en hurtig søgning på en online bible, findes utalllige eksempler. Her er nogle få af dem:


Matthew 5:22
But I tell you that anyone who is angry with his brother[ 5:22 Some manuscripts brother without cause] will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, 'Raca,[ 5:22 An Aramaic term of contempt] ' is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, 'You fool!' will be in danger of the fire of hell.
(Whole Chapter: Matthew 5 In context: Matthew 5:21-23)


Matthew 5:29
If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell.
(Whole Chapter: Matthew 5 In context: Matthew 5:28-30)


Matthew 5:30
And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell.
(Whole Chapter: Matthew 5 In context: Matthew 5:29-31)


Matthew 10:28
Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell.
(Whole Chapter: Matthew 10 In context: Matthew 10:27-29)
----------------

Luke 23:43
Jesus answered him, "I tell you the truth, today you will be with me in paradise."
(Whole Chapter: Luke 23 In context: Luke 23:42-44)

Håber stadigvæk at du kan modbevise det...

 


 

SVAR

 

Den hinsidige skæbne i paradiset/helvede kommer (ifølge Luther) efter ”Dommedagen” – uden Dom ingen belønning eller straf – altså ved tidernes ende (røveren er ligesom Elias og en del andre særligt begunstigede en undtagelse). Den katolske kirke lærte (til Luthers forargelse) at dette skete umiddelbart efter døden, og at de efterladte derfor kunne forbedre deres slægtninges skæbne, hvis de spyttede i bøssen – resten af historien kender du formodentlig …