Himmel eller helvede 2

 

Jeg indrømmer, at forestillingen om et liv efter døden er udbredt også blandt lutheranere, men den er hverken bibelsk eller lutheransk. Måske du bør læse en bog om den lutheranske teologi, f. eks. Althaus’ ”The Theology of Martin Luther”. For det tilfældes skyld, at du ikke ønsker at gøre så meget ud af det, citerer jeg:

The hope of the early church centered on the resurrection of the Last Day. It is this which first calls the dead into eternal life (I Cor. 15; Phil. 3:21). This resurrection happens to the man and not only to the body. Paul speaks of the resurrection not ‘of the body’ but ‘of the dead.’ This understanding of the resurrection implicitly understands death as also affecting the whole man … Thus [in traditional orthodoxy] the original Biblical concepts have been replaced by ideas from Hellenistic, Gnostic dualism. The New Testament idea of the resurrection which affects the whole man has had to give way to the immortality of the soul. The Last Day also loses its significance, for souls have received all that is decisively important long before this. Eschatological tension is no longer strongly directed to the day of Jesus’ Coming. The difference between this and the Hope of the New Testament is very Great.

Jeg plejer naturligvis ikke at gøre så meget ud af at besvare spørgsmål, der afspejler en populær miskonception, men da du åbenbart havde brugt tid på at belægge dit synspunkt, syntes jeg ved nærmere eftertanke, at du fortjente et ordentligt svar. Forhåbentlig har dette medvirket til at kaste lys over sagen.

Med Venlig Hilsen

Erwin Neutzsky-Wulff