Luther

 

Hej Erwin.
bølgerne går højt i mit lille hjem pt. Vi er uenige om hvorvidt Luther fjernede et evangelium eller ej. Jeg mener at det var det der omhandlede krigen i himlen...hvis det er rigtigt hvad hedder bogen? håber du kan afgøre striden venlig hilsen claus

 


 

SVAR

 

Som det vil fremgå af Vulgata, er der ganske de samme bøger i det katolske og lutheranske ny testamente. Formodentlig tænker du på de ”alternative evangelier”, man finder i Nag Hammadi-skrifterne og Dødehavsrullerne, som ganske rigtigt betoner det messianske rige mere, end vi er vant til, men disse skrifter er næppe nogen sinde blevet overvejet som kanoniske.

Derimod er de (sammen med, hvad man ved om mithraismen og andre samtidige mysteriekulter) fortrinlige kilder til kristendommens genealogi, hvoraf det fremgår, hvor absurd fremstillingen af kristendommen som ”Jesu lære” er, idet denne jødiske filosof kun spillede en ganske ubetydelig rolle i tilblivelsen af en religion, der først og fremmest er hellenistisk-romersk, med denne kulturbaggrunds svaghed for hellige jomfruer, mysterieindvielse og rituelle handlinger. Meget af Luthers kritik gik netop på denne mystiske tradition, som han ikke fandt belæg for i Skriften (heriblandt, som tidligere nævnt, ”livet efter døden”, som er en slags ”sjælevandring” og ganske fremmed for jødernes traditionelle forestillinger om Sheol og – senere, under indflydelse af parsismen - kødets opstandelse på den ”yderste” dag).

I virkeligheden havde reformationen (eller modreformationen for den sags skyld) naturligvis ikke meget med teologi at gøre, men repræsenterede det endelig opgør imellem den gejstlige og verdslige magt. Forhåbentlig besvarer disse få linjer i hovedtrækkene dit spørgsmål – ellers er der jo altid DET OVERNATURLIGE.