Pentagram

 

Hej Erwin,

Hvad er historien bag pentagrammet? Hvor kommer det fra og hvilken betydning har det haft oprindeligt? Jeg ved at penta går på stjernens 5 spidser. Jeg har også hørt noget om at det skulle være det omvendte kors, men er ikke særlig sikker på denne oplysning.

PFT
Læreren

 


 

SVAR

 

Samlende kan måske sige, at pentagrammet har tre hovedegenskaber, som har gjort det egnet til ”symbol” – hvad et symbol er, må du nok vente til DET OVERNATURLIGE med at få forklaret. For det første er det naturligvis associeret med tallet fem, for det andet har det lighed med en menneskefigur, og endelig har det den egenskab, at det kan tegnes i en streg, er ”uendeligt”.

Det er naturligvis en slags ”skævt” heksagram, i modsætning til dette, som udgør en perfekt balance imellem to triader eller pile, har det en orientering i rummet. Det kan endvidere indskrives i en universel cirkel.

I sin tidligst kendte form, den sumeriske, er det et herskersymbol, kongen som hovedet på verdenshjørnernes fire lemmer eller tangerende cirklen. Jøderne overtog det fra babylonierne sammen med heksagrammet (”Davidsstjernen” eller ”Salomons segl”) hvor det kom til at repræsentere den femfoldige åbenbaring i form af Toraen (som i den jødiske mystik er en slags blue-print for universet – her arbejder man også med fem dimensioner).

Den græske mystik så det som fem A’er (pentalpha) fem ”begyndelser”, det vil sige de fire elementer plus nous. I den kristne mystik kom det til at stå for Jesu fem vunder, hvilket også hænger sammen med Adham Qadhmon-mystiken, verden som et ”ofret” væsen.

I tråd med den oprindelige sumeriske betydning kom det også til at repræsentere henholdsvis udbredelsen af kristendommen til verdens hjørner og omvendt verdens kommen til Kristus personificeret af de tre vise mænd (der burde selvfølgelig have været fire, men verden var efter Alexander inddelt i en romersk, syrisk og ægyptisk del, hvilket er meget tydeligt på tidlige kort og grunden til, at vi taler om Europa, Asien og Afrika) og er således associeret med Epifani, og det persisterer i middelalderen som blandt andet Sir Gawains våbenmærke. Kristendommens stærke polarisering åndelig-verdslig medvirkede endvidere til udbredelsen af et omvendt pentagram.

Oprindelig stod de to tegn blot for sommer og vinter, men på et tidspunkt opdagede man ”hornene”, som passede ind i munkenes opfattelse af det dæmoniske, som de hovedsagelig havde fra kirkefædrenes udfald mod mysteriekulter, der ofte havde et skær af totemisme. I renæssancen med dens fornyede interesse for mennesket i universet kom pentagrammet til at repræsentere mikrokosmos i makrokosmos, og som sådan går det igen i både grimoirer og hos kunstnere og arkitekter som da Vinci (det er siden blevet kendt som symbol for MANPOWER).

Endelig vulgariseres i den såkaldte Oplysningstid den mystiske tradition til Frimureri, og i dag kender vi nok bedst det omvendte pentagram med Baphomet indskrevet (ofte forvekslet med Satan) som er populært blandt damer, der leger ”hekse”, vrøvlehoveder som Levi og Crowley og svindlere som LaVey. Som du nok kan forstå, ville man kunne skrive en hel bog om blot dette ene symbol, men forhåbentlig er du blevet lidt klogere.