Ja eller nej?

 

"Du skal nok tænke på, at jeg ikke – som de fleste mennesker - har min basale viden fra bøger, men fra erfaring."

Ok fair nok. Du har undgået at svare på det jeg spørger om.

Baseret på din erfaring, som jo opdaters hele tiden, har du så erfaret noget senere i livet som har gjort en tidligere erfaring til skamme. En erfaring som du har gjort brug af, som ved en senere erfaring har vist sig at være noget vrøvl.

Ja eller nej?

 


 

SVAR

 

Okay, du har undgået at forstå, hvad jeg har forklaret dig og din kollega om den viden, jeg tilegnede mig i min ungdom, af hvad natur den var, og hvad jeg har senere har lært med hensyn til at formidle den. Måske var det et andet svar, du ville have.

Det er noget, jeg ofte har oplevet med journalister, som jo ikke kommer efter en historie, men for at få bekræftet den historie, de har med hjemmefra, den, de forstår. Det er også irriterende, når folk ikke går ”i vandet” og bekræfter ens fordomme, om at de er menneskelige (ligesom os) eller umenneskelige (dumme svin) i en eller anden forstand.

Vi er så ofte tilbøjelige til at konstatere, at de ikke vil ”ud med det”, og at vi følgelig er berettiget til at drage vore egne konklusioner. I mine svar vil du finde ikke så få oplysninger om min natur, som du jo røbede en i det mindste formel interesse for, hvis du går videnskabeligt til værks.

Et svar fra en voksen vil altid forekomme et barn dunkelt, alligevel spørger det, fordi det måske et eller andet sted har en fornemmelse af, at det i sidste ende vil være mere informativt end et andet barns. Jeg håber, du vil blive ved med at spørge verden, selv om du får ”voksne” svar.