Skriften på væggen

 

Læste fornyligt, at "mene, mene, tekel, ufarsin" egentlig var møntfødder, og således også kunne oversættes morsomt henad "daler, daler, krone, ører i.e. konge, din krone daler, daler ned over dine ører". Er dette en rigtig udlægning?

Hilsen, Jette

 


 

SVAR

 

Mit aramæiske er rustent, men jeg mener, det må betyde sådan noget som: ”talt, talt, vejet, delt”, altså den proces, man udfører, når man gør et (fallit)bo op. Alle disse rødder kan naturligvis principielt indgå i udtryk for mål og vægt og således også mønter - maneh (1/60 talent, altså en slags øre) er ganske givet beslægtet med mene. Om man vil acceptere den anførte ”spøgefulde” oversættelse, afhænger nok af ens humoristiske sans …