Andre verdener

 

Er der i bibelen forbud mod at besøge andre verdener?

 


 

SVAR

 

Der er jo mange ting, jødernes gud anser for en anmasselse, bygning af ziggurater, ”manen” ved hjælp af navne og uautoriserede ofre, osv. Disse regler synes en hel del af Bibelens hovedpersoner dog at være undtaget fra – f. eks. spiser David skuebrødene, hvilket normalt ville blive anset for helligbrøde.

Jakob benytter godt nok ikke englenes trappeopgang, da han opdager den ved et tilfælde, men han bruger dog sympatisk magi for at få flere får end Laban. Elias benytter naturligvis en ildvogn, men han er jo også ligesom Enok en ish elohim – som regel anskues ”bortrykkelsen” som bestigning af et højdedrag, ligesom engle også har det med at stige ned på et sådant.

Somme tider er de navngivet ligesom grækernes Olympos (Sinaj, Hermon) til andre ikke. Jesus tager blot sine disciple op på ”et bjerg, hvor de er ene”.

Udefra set er der ofte tale om en ekstase, som da David (til sin kones forargelse) danser nøgen ”for Herren” – det er også dette, der får iagttagere til at mistænke, at Saul er ”blandt profeterne” – i det Ny Testamente kender vi dette fænomen fra pinsen. Den katolske kirke accepterede generelt omgang med engle, der ofte førte den henrykkede til andre verdener, hos sine helgener.

Skal vi give Paulus det sidste ord – og det plejer man vist – omtaler han det jo som noget rosværdigt at have besøgt ”den tredje himmel” (Rachamim, som er knyttet til det i urkirken centrale brudekammermysterium) så med dette skriftsted (2 Kor.12,2-4) i erindring vil det vel være vanskeligt at argumentere for et forbud på bibelsk grund. Det kan man så måske ud fra andre kriterier, som det er tilfældet med så meget andet af den kristne tradition, der ikke længere er populært.

Moderne teologer er vist ikke specielt himmelstormende - snarere end at ”rive Himmeriget til sig”, som Jesus prædiker, lukker de det som deres forgængere farisæerne, ”selv går I ikke derind, og dem, som vil gå ind, tillader I det ikke” (Matt.23,13). Det er naturligvis meget forståeligt, den, der lever af at udbrede dogmer, ønsker ikke, at nogen skal få selvsyn.

Hvis du skulle være interesseret i et kort over himlen(e) eller nogle af de ting, Jesus fortalte sine disciple, og som kun antydes i Bibelen, kan jeg endvidere anbefale dig min bog DET OVERNATULIGE. Den udkommer til foråret på Borgens Forlag.