Reinkarnation

 

Du siger at det er fup med tidligere liv, eller at folks oplevelser af reinkarnation er fup.

Mener du at der ikke er reinkarnation, at det er en engangs oplevelse at leve, eller bliver vi født påny igen og igen?

Den genfødte

 


 

SVAR

 

1848 var på mere end en måde et revolutionsår. Det var det år, hvor to små piger ved navn Fox var centrum for en hjemsøgelse komplet med bankninger, der åbenbart hidrørte fra en afdød person, der var blevet myrdet der i huset – den klassiske spøgelseshistorie.

Senere prøvede hendes naboer, om de ikke også havde ånder i huset, ved at afholde ”seancer”. Spiritismen var født.

Søstrene Fox blev også plaget af ”telekinetiske” fænomener, som det hed i den parapsykologiske terminologi, en ny videnskab, der var opstået for at forklare fænomenerne. Da pigerne endelig som voksne tilstod, at de selv stod bag det hele, var spiritismen, der i mellemtiden havde fået sin egen filosofi, imidlertid blevet en alt for god forretning til, at nogen troede dem – i øvrigt var der i mellemtiden blevet fabrikeret så mange beviser, at man ikke længere havde brug for Fox-husets spøgelse.

Den spiritistiske filosofi, kaldet spiritualismen eller teosofien, øste hovedsagelig af hinduismen, som ingen vesterlænding – inklusive teosofferne – havde noget begreb om. Af ”samsara”, den tanke, at verden er en psykologisk manifestation, og at et levende menneske og en død hund således kan siges at have samme ”sjæl” (eller som kabbalisten udtrykker det: en hånd kan blive en fod, og en fod en hånd) fik de til, at de salige ånder, medierne talte med, var på vej ind i nye legemer, på trods af, at ingen religion nogen sinde har antydet, at personligheden skulle overleve døden.

Meget naturligt resulterede dette i Bridey Murphy (en dame, der huskede sit ”tidligere liv” i Irland under hypnose, som imidlertid viste sig blot at være brokker af, hvad hendes irske legekammerat havde fortalt hende) samt en masse vandrehistorier om (naturligvis) indiske børn. Nu om stunder er sjælevandringen naturligvis en lige så fast vare i de alternative butikker som flyvende tallerkener og akupunktur, og et eller andet sted må man da være DR taknemmelig for, at de udstiller den som det, den er, aprilsnar.

Samtidig må du tænke på, at arbejderklassens uvidenhed er så abysmal, at man uden besvær ville kunne bilde dem ind, at jorden er flad. Good clean fun, I guess.