På rejse med sjælen 2

 

Hej Erwin,

Har du en mere detaljeret forklaring på, hvordan de kan snyde? For programmet har gjort et vist indtryk på mig. Jeg tænker især på et enkelt afsnit, hvor det var en mand, som jeg tidligere har set som håndværker i et af alle de der programmer, hvor der kommer en hel masse og laver en eller anden persons hus om. Derfor virkede det mere troværdigt, da det ikke for mig virkede sandsynligt, at han skulle have været bevidst med til at fuppe.

Kan der være en anden årsag til, at han skulle kunne kende alle disse lokaliteter så godt, uden at han bevidst har snydt?

 


 

SVAR

 

En hypnotisør, der kan sit kram, kan naturligvis indgive sit offer en hvilken som helst suggestion (der er altså ikke tale om at bringes til at ”huske” noget ”fortrængt”). Du ville for eksempel ikke huske din fødsel, men EN fødsel, eller hvordan du/hypnotisøren forestiller sig, det er at blive født.

Det bliver selvfølgelig først et problem, hvor børn på denne måde bringes til at ”huske” seksuelle overgreb, hvilket faktisk kunne føre til domfældelse, indtil man ”lugtede lunten”. En sådan forklaring vil dog nok i dette tilfælde være at skyde gråspurve med kanoner – efter al sandsynlighed er der blot tale om, at man leger med.

Hvis du nogen sinde har medvirket i et sådant program (jeg har medvirket i utallige) vil du vide, at man altid starter med en prædiken om, at dette er ”fjernsyn”, og at sandfærdighed derfor er et absurd krav. Der er altså ingen ”debatter” eller ”dokumentariske” indslag på TV, kun primitiv TV-dramatik.

Og ligesom vi helst ikke vil vide, at helten i action-filmen ikke er i virkelig fare, vil vi heller ikke vide, at folk i quiz-programmer kender spørgsmål og svar i forvejen. Så når de ”gætter en sang”, kan de naturligvis synge den fulde tekst i færdigt arrangement.

De kan sikkert de 10.000 sange, der kan være tale om, udenad! Verden vil bedrages.