Den apokryfe Adam Hart

 

Jeg har fundet en kasse på loftet med gamle numre af "Forum Fabulatorum", et fanzine som jeg udgav i 1980'erne.

Der er to apokryfe Adam Hart-historier i dem ("Victor de Fonds besynderlige eksperiment" og "Thi vi som kløver visne"). Det drejer sig om dele af Victor Janis' dagbog, som Victor venligst lod mig publicere under pseudonymer, eftersom de var af utilstrækkelig kvalitet til, at Neutzsky-Wulff ville lægge navn til dem og optage dem i sin "Adam Hart"-trilogi.

Jeg vil resten af år 2003, og så længe oplag haves, fremsende resteksemplarerne til evt. interessserede. Prisen er en frankeret svarkuvert (med porto dækkende 250 g), der kan indeholde pamfletterne, som er i A5-format.

Evt. interesserede kan bede mig om eksemplarer via e-mailen tattyted@zensearch.com

mvh.
Morten Rubjerg Sørensen

 


 

SVAR

 

Det bør dog nævnes, at begge er genoptryk (uden de originale illustrationer) af historier oprindelig udgivet af Interpresse i halvfjerdserne som henholdsvis DRÆBEREN FRA UNDERBEVIDSTHEDEN og CELIA. Det foresvæver mig sågar, at Morten ”forbedrede” dem ved at skrive dem om i dagbogsform – ellers kan jeg ikke se, hvordan CELIA kan have noget med Adam Hart at gøre.