Twin Peaks

 

Hvor realistisk er det overnaturlige i "Twin Peaks"?

 


 

SVAR

 

Uha – nærmest fotografisk. Malkuth er fuldt af dværge, der bakker snagvendt …

OBS OBS

Dette er et eksempel på den berømte uigennemskuelige Neutzsky-Wulffske ironi!