Sprog

 

Hej Erwin,

Du nævner aldrig at sproget er med til at konceptualisere den verden omkring
os. Men det ser ud til(ud fra svaret til Christian) at du vil være enig med
dette. Oder was? For, hvis de indianere, der aldrig har set et skib, havde
et begreb for "skib" (ting der har sejl, kan sejle, osv.), så ville de se
skibet.
For at fortsætte lidt på Christians spørgsmål, hvad så hvis indianerne roede
den vej hvor skibet lå (uden at se det), så kan du vel ikke
nægte/argumentere imod påstanden at de vil ro ind i skibet? Selvom de altså
ikke har et begreb for det. For, både skibet og robåden er fysiske,
eksisterer i den samme verden, på samme tid. Hvis du siger at de vil ro lige
igennem det, så tror jeg der skal meget til for at overbevise mig.

Mange hilsener

Amor Arnautovic

 


 

SVAR

 

At virkeligheden er af sproglig karakter, har jeg forsøgt at bibringe verden, siden du gik med ble. Dit problem er (som altid for den filosofisk uskolede) at du blander begreberne sammen.

Fysisk er (som du sikkert kan gennemskue) synlig, håndgribelig, og så videre, med andre ord sanset, altså det stik modsatte af abstraheret fra sansning. Dit spørgsmål må altså reformuleres til: ”Hvad ville tahitianerne OPLEVE, hvis de sejlede den vej, hvor du påstår, skibet er?” hvilket er lidt som at spørge, hvad to og to ville være, hvis det ikke var fire.

Men vi kan da prøve med en parallel: Hvad vil du opleve, når du kaster en sten, hvis du er en total vildmand, og dit begrebsapparat derfor ikke omfatter den Riemannske geometri? Formodentlig en ”usynlig kraft”, der ”trækker” i stenen og får den til at falde til jorden.

Det, der for civiliserede mennesker er en ret linje, ville altså for dig være en uforklarlig parabel. Måske ville tahitianerne på tilsvarende måde undre sig over, at de ikke kunne komme videre.

Måske ville de undre sig lige så meget som fru Olsen over ubestemthedsrelationen. Igen: Filosofi er ikke et valgmøde, hvor nogen skal overbevises om et eller andet.

Enten forstår du en problematik, eller også forstår du den ikke. Det usalige ved bønder er, at de for deres egen tryghedsfølelses skyld med djævelens vold og magt insisterer på, at andre overtager deres uvidenhed.