O, Author, Where Art Thou Now?

 

{Spørgsmål}Kære ENW

I et tidligere svar her på siden skrev du:

"Det eneste, der i sidste ende adskiller menneskelige væsner fra de andre, er deres storslåede realiserede projekter, og det gør det desværre kun muligt for os at eliminere de filosofiske bistandsmodtagere.

Men gør det i grunden så meget? Kapitalisten og politikeren står trods alt menneskelige væsner nærmere i kraft af deres grådighed og hensynsløshed."

Så vidt jeg husker, har du tidligere gjort dig til talsmand for det synspunkt, at et ord betyder alt det, det nogen sinde har gjort. "Eliminere" synes således at være et lidt uheldigt ordvalg, eftersom det i denne (uprofessionelle) sprogbrugers vokabularium nærmere betyder "dræbe" end "sætte uden for definitionen", som jeg naturligvis godt er klar over, er glosens oprindelige og etymologiske betydning.

Som halvflittig læser af denne side har jeg vel nok en vis forståelse for din efterhånden opbrugte tålmodighed over for dorske dagdrivere og selviske systemryttere, men som mangeårig ivrig læser af dit øvrige forfatterskab er jeg på den anden side fuldstændig uforstående over for den ovenstående citerede udmelding.

Hvad er der blevet af den humanistiske ENW? Den ENW, der altid forsvarede de svage og aldrig nægtede dem sin støtte? Er det virkelig dig, der har skrevet en hel perlerække af mine yndlingsromaner?

Please help me out!

Venlig hilsen
En læser

 


 

SVAR

 

Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at ”help you out”, da dit ”spørgsmål” så tydeligt forekommer mig at være et spil for galleriet. Umiddelbart ser jeg to muligheder: Enten er du tilknyttet kredsen omkring Rune Engelbreth Larsen - hvis der stadig er en - og har behov for at camouflere dennes egen højredrejning (ved undsigelse af alt socialistisk) eller også tilhører du den ret betydelige gruppe af mennesker, der kun er i stand til at sortere meninger ud fra, om de favoriserer dem selv.

Jeg blev således i mange år begejstret omtalt på et stort dagblad af en anmelder, der havde ”sat sig” på forfatterskabet, indtil jeg i en bisætning ironiserede over atomkraftmarcher – det var HANS ømme tå. I dette specielle tilfælde har du nok flere lidelsesfæller, men det er en anden sag.

Det er heller ikke det, at du eventuelt føler dig truffet - det er jo faktisk meningen - men tonen i dit indlæg, der viser, at du har en (ikke særlig godt) skjult agenda. Jeg tænker ikke blot på den med ”eliminere” – oprigtigt talt – du påstår jo rent faktisk at have læst mig.

At mistænke en mand, der ikke blot insisterer på borgerløn, men helt ønsker at eliminere løn-begrebet ved at gøre livsunderholdet til en borgerlig ret samt indtægtens størrelse uafhængig af arbejdsindsatsen og udelukkende afhængig af behovet, for at ville ”aktivere” bistandsmodtagerne mandatorisk – noget andet er så at advare imod, at det uvægerligt er den skæbne, de vil gå i møde, givet den nuværende administration - kan jeg ikke opfatte som misforståelse eller desorientering, men udelukkende som sjofel tilsvining, heraf den måske lidt paranoide overvejelser over dine eventuelle motiver. DU VED, at mine overvejelser hverken er sociale eller økonomiske, men udelukkende filosofiske.

Naturligvis spilder flipproletaren sit liv i lige så høj grad som hashhovedet, brugt i samme betydning som værtshusgæsten – folk, som bare skal have tiden til at gå. Nej, jeg har på ingen måde mistet tålmodigheden med ”systemrytterne” - jeg ville bare ønske, der var mere system at ride.

Hvad jeg derimod efterhånden er lidt træt af, er den utrolige selvfølelse hos folk, der hovedsagelig bidrager til menneskeheden ved at se video hele dagen, og ikke mindst deres utrolige foragt for de dumme bønder, der ikke har højere interesser end at forsørge deres familie. Uheldigvis er disse pæne fanger af systemet i høj grad uden for min indflydelse, eftersom næppe ret mange af dem har tid til eller inklination for at læse mig.

Jovist er det da utaktisk at alienere kernelæsere, som anser det at læse enw for at være et adelsbrev i sig selv, men jeg skriver nu engang ikke for at snakke folk efter munden. I et andet læserbrev blev ordet ”kærligt” anvendt, og at overse denne kærlighed i mine prædikener kræver trods alt en betydelig portion ondskabsfuldhed.

Men åbenbart er det at opfordre folk til at get a life, en skæbne, kæmpe og forelske sig, så atypisk for enw, at du alvorligt overvejer at opsige dit abonnement. Det forstår jeg sådan set godt, mine ildprædikener er an acquired taste – især når det er en selv, det går ud over.

Still, the fact remains, at der er titusinder af uengagerede (i enhver forstand) derude. Tusinder af dem mine læsere, der godt kan hyle, når systemet klemmer dem, men ikke i deres vildeste fantasi kunne forestille sig at misse premieren til MATRIX 27 for at manifestere deres uro for sig selv og (forhåbningsvist) andre.

Bortset altså fra et læserbrev til enw.dk rettet mod den eneste ven, de har. Flot!