Hjerne - køn - religion

 

Kære Erwin Neutzsky-Wulff

For at begynde med et eksempel :

Marcus, en af Valentinus´ elever, fortæller hvordan han opnåede gnosis:

”[et syn] kom over ham ... i skikkelse af en kvinde ... som udlagde for ham alene sin egen natur

og alle tings udspring, som hun aldrig havde åbenbaret for nogen, hverken guddom eller menneske”.

Således siger Marcus kom ”den nøgne sandhed” ham i møde i skikkelse af en kvinde.

På samme måde beskriver Nag-Hammadi teksten: Urtanken i tre skikkelser:

”nu har jeg kommet for anden gang i en kvindes skikkelse og talt med dem ... ”.

Thunder, Perfect Mind fortæller ligeledes om en kvindelig åbenbarende kraft.

Og således etc. etc. synes det kvindelige i samtlige de religiøst formidlende tekster jeg er stødt på

(fra de babylonske over Agrippa til Neutzsky-Wulff) at mene at det kvindelige mellemled/aspekt, i

omgangen med det overnaturlige, er uundgåeligt.

Og så komme jeg til at tænke på at venstre hjernehalvdel (sprogbrug, logisk tænkning etc.) jo siges at

være ”dominant” hos de fleste mennesker, hvilket har fået nogle til at foreslå, at det vi kan kalde

”det ubevidste” er situeret i højre halvdel.

Fx mener Julian Jaynes at alle ”indre stemmer” kommer fra højre halvdel (Begge dele af hjernen tager

sig af hørelsen ), og at vor moderne bevidsthed er udviklet igennem en undertrykkelse af den højre halvdel.

Han går videre til at hypotisere, at hvor det før i tiden var normalt at høre fx gudernes stemmer

(direkte organiseret i Wernickes område – og ”hørt” via comisura anterior ved venstre temporallaps

auditive bark - m.a.o. højre halvdel talte til venstre) blev det senere nødvendigt at høre gudernes ord

igennem orakler og shamaner (eller guderne trak sig tilbage og henvendte sig gennem dæmoner

og engle), som vores moderne bevidsthed udvikledes.

Han skriver bla. ”Archaic humans were ordered and moved by the gods through both auditory

hallucinations and visual hallucinations. The gods mainly "talked" to them--but sometimes

"appeared," such as Athene appeared to Achilles. And "when visual hallucinations occur

with voices, they are merely shining light or cloudy fog, as Thetis came to Achilles or Yahwey to Moses."

Hvis kvindens apparatur altså er bedre til/har bibeholdt evnen til denne indre kommunikation - kan dette

jo være en forklaring på hvorfor kvinden som mediator er nødvendig i omgangen med det overnaturlige,

og hvorfor manden alene, så at sige, er på herrens mark.

Er kvindens nødvendighed for mandens kommunikation med det overnaturlige, med andre ord

biologisk/neurologisk funderet?

Og så et modspørgsmål: Nu siges det jo at mænds hjerner generelt set er mere ”højreorienterede”

end kvinders, og så kunne man fristes til at spørge: hvorfor er det så ikke dem der er medier?

Jeg ved godt at fx. Stan Gooch mener at det er det ældre område cerebellum, som er større hos

kvinder end hos mænd, der er med til at forklare kvinders evner som medier.

Ligeledes er det vist common knowledge at der er større lighed og tilgængelighed mellem venstre

og højre hemisfære hos kvinder (kvinder er så at sige mindre lateraliserede end mænd), hvilket

kunne forklare hvorfor kvinder er bedre til at formidle på tværs af de forskellige planer (bringe

oplysninger fra den ene sfære til den anden)?

Men hvad mener du? Er det muligt at give en biologisk forklaring på kønnenes forankring i religiøst

øjemed - som hhv. budbringer og modtager?

med venlige hilsner

Peter holm Rasmussen

 


 

SVAR

 

JJ er åbenbart et af de sædvanlige seven day wonders, som ubegavede mennesker keder gæsterne ved cocktail parties med. I sidste uge skyldtes UFO-fænomenet hallucinationer fremkaldt af jordstråling, og i næste uge indeholder Dødehavsrullerne tegningerne til den atombombe, der ødelagde Sodoma. Så jeg er bange for, at du er nødt til at vente på DET OVERNATURLIGE for at få besvaret dine spørgsmål …

Cerebellum som sæde for mediumisme – hvorfor ikke storetåen?

YahweY?