Dannelse 2

 

Kjære Erwin
Tusen takk for et meget opplysende og inspirerende svar! Jeg ønsker helt klart at en dannelsesinstitusjon av typen du skisserer skal bli realisert.
Om jeg og mine venner er i stand til å gjøre det er en annen sak. Vi mangler svært mye av dannelsesgrunnlaget du beskriver.
Det vi kan gjøre er å tilegne oss så mye dannelse vi er i stand til (noe som uansett er en god idé, skoleprosjekt eller ikke) og ellers legge forholdene til rette for folk som er dyktigere enn oss.
"Vi" er en gjeng som nettopp har startet en studiesirkel her i Trondhjem (med en kjerne på fem-seks stykk) der din antropologi er tema. Foreløpig er det bare et par stykk av oss som har noe særlig innblikk i forfatterskapet, så til tross for fin glød og nysgjerrighet i gruppen kan det ta litt tid å sikte seg inn mot et større mål (som for eksempel det å starte skole eller tidsskrift). Innsatsen folk er villige til å legge inn i et prosjekt henger sammen med i hvilken grad de forstår nødvendigheten av det, og forståelse kan ta litt tid. Torsdag skal vi ha vårt foreløpig tredje seminar, og jeg vil nok der ta utgangspunkt i etikk, for så i forlengelsen vinkle foredraget inn mot praksis og skolemodellen du skisserer.
For øyeblikket er det svært vanskelig å forutsi mulighetene for om vi får gjort noe på sikt. Det er svært sjenerøst av deg å skrive at du kan hjelpe, noe som selvfølgelig ville være kjærkomment for oss, men jeg er slettes ikke sikker på at det ville være en god prioritering av din tid.
Beste hilsen,
Jo

 


 

SVAR

 

Jeg ønsker jer i alle tilfælde held og lykke!