Hvilke bøker?

 

hvis man skal lese ti bøker, og fem av dem er Wulff, hvilke vil du da anbefale?

Eilif

 


 

SVAR

 

Hvilke bøker?

1. Hjernen
2. Rum
3. Verden
4. 2000
5. Det overnaturlige