Et ærligt ord kræver visse sprogkundskaber

 

Kære Erwin!

Det er mig en ære at åbne for denne diskussion for inkommensurable fertilisations kongruens i min egenskab af formand for en kommission, der i nogle år har arbejdet med den forbedret analyse af problemerne vedrørende evolutions eventualitet.. Jeg forudsætter vore resultater er bekendt, men understreger, at fra det øjeblik presse og TV først krævede besked om den obsolete recensions polaritet har der været et stedse stigende krav om at få kortlagt samfundets eksistentielle illusions transcendens. Jeg skal ikke gå i detaljer vedrørende sagligheden heri, men blot slå fast, at vi utvivlsomt savner en virkelig elitære prioritets motivation lige som også en præventiv fase må anses for uomgængelig nødvendig, hvis vi skal bibeholde den præventive fleksibilitet. Er du enig hidtil?

Hilsen
Professor Blævermås

 


 

SVAR

 

Kære professor!

Du har sikkert ret, men må nok imødese visse formidlingsproblemer. Jeg vil i første omgang foreslå anskaffelsen af en god fremmedordbog.