Kristendom i skolen

 

Hej Erwin, jeg er lærer for de store klasser (dvs. 6.-9.) i bl.a. faget kristendom. Børnene er en ganske uimponeret størrelse, for hvem faget Kristendom måske er det lavest prioriterede af alle.
Jeg ønsker som læser af dit forfatterskab, at præsentere mine elever for din, fortolknings/forståelses model og håber at du kan være mig behjælpelig, med en spændende indfaldsvinkel.

PFT
Jeppes barnebarn

PS. Hvis du ikke gider, kan du så ikke skrive det, så jeg ved, at du har modtaget mailen.

 


 

SVAR

 

Kristendom i skolen

Kære JEPPESENSEN!

Hvor nødig vi end vil indrømme det, må vi nok indse, at vi lettest fanger de fattige i åndens opmærksomhed ved at tage udgangspunkt i Dan Browns vås. Du kunne så eventuelt forsøge dig med den modpåstand, at Jesus ikke er en historisk person, og at han som mytisk figur på mange måder er adskillige årtusinder ældre.

Det vil nok her – i stedet for den evige henvisning til Mitra – være en god ide at gøre eleverne bekendte med Dionysos, den nedstegne, næsten halvmenneskelige guddom, der forfølges med sine disciple, hans død og genfødsel, og så videre. Eventuelt kan du AKTIVERE eleverne ved at lade dem gruble over spørgsmål som, hvorfor vi spiser Jesus (totemisme) og eventuelt sætte trumf på ved at drage den i Johannes-evangeliet etablerede parallel mellem den korsfæstede frelser og kobberslangen i ørkenen (= slangen i træet = Satan).

Et oplagt forslag til læsning ville være HJERNEN s. 357-63, hvor Peter og Paulus planlægger kristendommen (og Magdalene kigger forbi). Bare fotokopier lortet – så får jeg nemlig penge af onkel COPYDAN!

Endelig kan du sammenligne denne oprindelige kristendom med lutheranismen, der hovedsagelig går ud på iscenesættelsen af jødeforfølgelser og oprettelsen af arbejdshuse. Hvis ikke det får dem op af pultene, er de døde, og du bør snarest muligt føje dem til skolens naturhistoriske samling!