Blogs i Bathos

 

Mangler der ikke nogle BLOG-INDLÆG?

Jette

 


 

SVAR

 

{Svar}Der var i alt 28 indlæg. 1-15 blev aftrykt i nummer 65, 16-20 blev til foredraget på den vedlagte DVD (der altså IKKE, som Rene troede, er HISTORIE 7 – den kommer i nummer 68 og hedder ROM) og resten til artiklen STRAX i nummer 66.