Psykologisk/fysisk?

 

Er kvadratroden af minus et en fysisk størrelse? Hvis ja, hvordan?

 


 

SVAR

 

Nej, men den er også lige så ikkeeksisterende som sjælen, Gud og den ”ydre” verden. ”En” er en øl, minus en er en øl, jeg skylder dig, kvadratroden er siden af et kvadrat, som er en kvadratisk bordplade.

Denne type fantomer kan ”uddrages” af den fysiske verden, men det betyder ikke, at de eksisterer – al eksistens er fysisk. Jeget er en ganske tilsvarende abstraktion.

Det er derfor, kun en religiøs (eller strengt videnskabelig) tilgang til fænomenerne er realistisk – den kasserer a priori alt, hvad der går ud over erfaringen, og er dermed befriet for al metafysik. Der findes træer og dæmoner, men ikke atomer og dinosaurer.

Verden er iagttagelse, men der er ingen iagttager. Verden er til.

Jeg er en illusion. Men det var da et godt spørgsmål.