9. SEMINAR – lørdag d. 7. juni 2003

 

Stikord til DET OVERNATURLIGE del IV: "Overlevering":

Kap. 3: "Mellem Gud og os": Zohar, merkabha-mysteriet, Esajas 6.8-11, Ezekiel 1, chayyoth – de levende fire levende væsner (menneske, okse, løve ørn), identificeret med kerubhim, etymologien for Raphael, Gabhriel, Uriel og Mikhael, tabernaklet – Salomons tempel – det messianske tempel, Metatron, en soph, merkabhas hjul – ophanim, knyttet til Malkuth, krystalhimlene, korrespondenser, sublunær >< superlunær, Paulus i den tredje himmel – Rachamim.

Kap. 4: "Emeth": Det overnaturlige som et sprog, aktualisation, transcendens & descendens, sephiroths dimensioner, tabernaklet & Salomons tempel, den tilgrundliggende dualisme, Alfa & Omega, gematri, mødrene: aleph, mem, shin, taw; Eros & Emeth (aleph–mem–taw), Golem, Kether – ayin (intet) – ani (y) (jeg), ehyeh asher ehyeh (jeg er den, jeg er), udspaltningen i Chokhma & Bina, Job 28.12, Bina & Maqom (aktualisation), kvadratsummen af tetragrammaton = 186 = summen af maqom, Chokhma & yesh-me-ayin (noget af ingenting), Chokhma & nous/Logos, koach ma (the power of 'what'), de øvrige sephiroth, Ordsprogenes Bog 9.1: Kisla (confidence) og rephaim, Ordspr. 10.25: caddiq'en, ephodh – peplos, forhænget i de to kroge, waw, 666, opsummering af korrespondenser.

Kap. 5: "Yesodh": Jesus som Messias og caddiq, caddiq'en & Yesodh, oversættelsen af de enkelte sephiroths navne, Mattæus-evangeliet 6.33, transcendens – descendens – tiqqun, identifikationen med skabelsens syv dage, Shekhinaen = debhequth (det nødvendige kvindelige mellemled mellem den mandlige tilbeder og Gud), Yesodh & berith (pagten), temporal projektion og generationer, kausalitet og magi, tempeltjeneste, qabbala som elskovslyrik, evirater (virtuelt kastrerede), brudekammermysteriet som det centrale – Rachamim som den centrale sephira.

Kap. 6: "Fædrene": patriarkernes tilknytning til sephiroth, Tora-læsninger: Peshat (den "bogstavelige"), Derash ("gardinprædiken"), Remez (allegorisk) og Sodh (bet. hemmelighed), gematri, de forskellige generationer som aktualisationstrin, Moses – Aron – Mirjam (erstattet af Josef), Anden Mosebog 15.20-21, Mashiach ben Dawidh (Malkuth) >< Mashiach ben Yoseph (Yesodh), Ezekiel 53.11-12, Jesus som caddiq, de hebraiske bogstavers oprindelige piktogrambetydninger, gematri-eksempel: Echadh (een): aleph (1) – cheth (8) – daleth (4) = 13: ahabha (kærlighed), oyebh (fjende), yabho (Han kommer), geha (frelse), hegheh (meditation), deagha (rædsel), bohu (nul); tohu = 411: mosdey erec (jordens grundvold), sedher zemannim (tidernes følge).