10. SEMINAR – lørdag d. 7. juli 2003

 

Gennemgang af Det overnaturlige del IV, kap. 7-10:

7. Gematri: gematri over YHWH (44) – gola af roden gala, dam, adham, adhama, lahat, chul; sephiroths talværdier, 45: adham, zebhul, meodh; 50: kol (det grk. pan), yam (= Malkuth), dagh gadhol, mayim/may, mi; fordoblingens rolle: 13 – 26 – 52; 52: ben, behema, kelebh, chemedh, zimma, kebhel, Sedhom; gematri som visende sammenhængen mellem to begreber: 156: Yoseph – Ciyyon; 182: Yaaqobh – El Qanna; 245: Adham Qadmon – Ruach El (forfædrene, guldalder-menneskene, kæmperne, verden skabes af); 496: Liwyathan – Malkuth; sephiroth som Adham Qadmons krop; 301: menora (lysestagen) – esh (ild); anagrammer: Moshe (Moses) = Hashem (Navnet, tetragrammaton) – El Shadday har samme talværdi (345) + elohim acherim (fremmede guder); dobbeltheden går ofte igen, f.eks. 358: Mashiach (Messias) = Nachash (Slangen, der fristede Eva); 358+1 = 359 = Satan; neurologi og religion som komplementære modeller, oversigt over emnerne i Det overnaturlige.

8. Malkuth: = Platons idéverden, Himmeriget, ophanim's verden, PFC sat ud, den første transcendens, "Summerland", caddiq & cedhaqa, Malkuth som en besløret og kronet jomfru, slør & krone, Malka (prinsesse), Kalla (brud), Parmenides' skildring af Malkuth [Glæd jer til den bedste oversættelse, der endnu er lavet!], parallel til Ezekiel, Bohr: Vi kan ikke komme verden nærmere end vore begreber; gnosticismes videreførelse af den mystiske tradition: pleroma = aktualisation (kabbalisternes kabhodh), Sophia (Shekhina) fastholdes i den konceptualiserede verden af Horos, gnostikerens sephiroth = hypostaser, "Sjælens udtydning".

9. Hodh: gnosticisme, det kvindeliges centrale rolle, Maria-Evangeliet, Joh. 20.1-18, Sophia som den oprindelige Alpha & Omega/præstinden i templet/brudejomfruen/Moderen (Mem), der forbinder Faderen (Aleph) med det trofaste Taw; "Tordenen", mandskulten overtager, som tempelskøgen modtager Sophia tilgivelsen for de mange = indbegrebet af Hodh, kærlighedsforholdet som religionens kerne, slaven, opstigningen mellem Hodh og Necach (kabhodh).

10. Necach: gnosticisme >< moderne kristendom, sacramentum >< documentum, seksualangsten, Gnosis >< doxa, Tomas-Evangeliet, gnosticisme som procedure/praksis, kvinden i stand til at længes efter det, som er skjult i manden; grundlaget for dualismen, Filip-Evangeliet, Brudekammermysteriet/hierogamiet – Rachamim, opstigningen mellem Hodh og Necach, Necach = 148: bene elohim, zolel wesobhe (frådser og dranker – 5 Mos. 21.20 + om Jesu omgang med syndere og toldere), qemach (det Evige Øjeblik, hvor Gud og menneske mødes som det malede korn), moznayim (vægtskålene i ligevægt); Necach kaldes også Bittachon (tryghed – af batach) = 75: Helel (Venus, den "faldne" engel), layla (nat); Necach som kærlighedsslaveriets uendelige fred, Epiphanios, Henry Vaughan.


Søndag formiddag kl. 10-12 fortsætter vi som aftalt med hhv. gennemgang af myter og eventyr & drømme.

Mad i baren: Løgtærte, pastasalat med brød, kage.

N.B. Aftensmad: Vi sælger pølser med brød fra grillen ligesom sidste gang, men hvis I har lyst, er I mere end velkomne til selv at tage kød med til at grille. Vi sælger lidt salat fra baren, som I kan spise til.