DECEMBER-KURSET - lørdag d. 6.12.2003

 

DET OVERNATURLIGE del VI, kap. 7-10

Kap. 7: "Lancelot"
kvindens magtstilling overtages af manden, Pandora, Enyo, Eva, Lilith, Lamia, temporal projektion, den middelalderlige romance, Chretien de Troyes: "Le chevalier à la Charette", grundmyten omkring Arthur: dragen kræver et (kvindeligt) offer = Guinevere; "den forelskede vestalinde", Lancelot som den ukendte ridder & Gawain, ridderen på vognen.

Kap. 8: "Guinevere"
de to ridderes kvest, fra Malkuth (byen) til Yesodh (tårnet), brudekammermysteriet, de tre senge som Hodh, Necach og Rachamim, ridderen som gralen/bruden, vandbroen & sværdbroen, navnløshed, fratagelsen af kleos, Guineveres kam = fetishistisk forhold mellem Dame og ridder, handsker, støvler, håndkysset, fodkysset, slave & herskerinde, fader-søn-antagonismen, stenen på kirkegården, den navnløse ridder som caddiq, Lancelot navngives.

Kap. 9: "Sangmale"
gralsmysteriet som det centrale mysterium, den rituelle seksualitet, Lancelot & Guinevere, vinduets rolle (Pyramus & Thisbe, Romeo & Julie), fetishisme, slangen som phallos, skytos (læder: støvler, pisk) og chiton (i familie med peplos, = loricula og slangeham); Lancelots indemuring >< de senere versioner, Guinevere = en keltisk Diana, månefaserne og Arthurs tre (fire) hustruer, hierogamiet mangler i Malorys version, Perseus & Andromeda.

Kap. 10: "Sangreal"
seksualiteten, omgangen med ånden, indvielse som identifikationen med ens daimon - datterens bryllup med faderen gennem identifikationen med moderen; de grundlæggende principper = det mytologiske sprog, forståelsen er mytogenisk, gralen & lansen som grundfænomener (ikke symboler), emfasen skifter i gralsmysteriet: fra Arthur-Guinevere til Guinevere-Lancelot, manden som kvinde (fysiologisk set), virtuel kastration, Teiresias-orgasmen, blindhed, kvinden som mediator.

Vi ses!