Kursus 8. maj

 

Det overnaturlige del VII, kap. 5-8:

Kap. 5: Lascivia:

Indvielse og Lascivia (den betingelsesløse overgivelse), mysterierne, det mytologiske sprog og myteanalyse, anbefalet litteraturliste til videre læsning.

Kap. 6: Dionysos:

Dionysos-mysterierne i Rom, Mysterievillaen i Pompeji gennemgang af motiverne, den unge pige, der sendes til indvielse, centralscenen: hierogamiet, Silenos som indvielsens didaktiske aspekt, de første musikinstrumenter, masken & spejlet, mysteriekulternes kår i romerriget, kristendom kontra romersk religion, vestalinderne, Flamen dialis.

Kap. 7: Hvordan tingene forholder sig:

Lucretius: De rerum natura, kristendommens kulturforsinkelse, moderne deisme, evolutionstanken, den romerske myste, nubilitas, Janus, grænseskellene/maccebhoth, Terminus, Vesta, lares & penater, den romerske idealhustru, gravskriften over Allia Potestas (Perusina).

Kap. 8: Mithra:

Mithraismen, kobberalderkult, parsistisk baggrund, "livet" efter døden, himmel & helvede, nadveren som mithraistisk opfindelse, betydningen af "Mithra" er "Pagt", personifikationen af berith, mithraismen i Rom, de syv indvielsesgrader, identifikation mellem myste og gud, gudens aktualisation som mystens underkastelse, tauroboliet, jul & Saturnalia, det allerhelligste.