Kursus 7. juni

 

Stikord til juni-kurset - mandag d. 7. juni

"Det overnaturlige" del VII (Ansigt til ansigt), kap. 9-10 og del VIII (Gnosis), kap. 1-2:

Kapitel 9: Ariadne:
indvielse, indvielsens tre måneder, bogens opbygning, Isis-kulten, Wallis Budge, Isis og verdensaldrene, hendes forhold til Ra = overgangen fra guld- til sølvalder, forholdet til Osiris = sølvalder, Horus = kobberalder, ehyeh asher ehyeh (jeg er den, jeg er), navnets betydning, det koptiske Esi > Isis (trone), den romerske Dionysos-kult og Bacchanalie-affæren i Rom 186 f.v.t., kristendommen som mysteriekult, Paulus' afstandtagen til engledyrkelse og brudekammermysteriet.

Kapitel 10: Arreta:
Myster på tværs af tid, den stivnede religion >< mysteriereligion, fællestræk, qabbala, en overlevering ovenfra som en parallel til aktualisationen, vejen tilbage til Gud for mennesket, diasporaen som aktualisation, toraen som den skriftlige udgave af den angeliske visdom, en praktisk viden, transcendens som en omgåelse af PFC, men også en oplæring af dette, gnostikernes tærskelvogtere = arkonter (en for hver planetsfære/sephira), Sepher Yecira - Bogen om frembringelse (aktualisation), en forfader til renæssancens magiske bøger.

Kapitel 1: Bogen om aktualisation:
Sepher Yecira, de 32 nethibhoth = de 10 tal og de 22 bogstaver svarende til de 10 sephiroth og de 22 stier, mødrene = aleph, mem og shin; vanskelig tekst at tyde, præcision i ordvalget, forsøg på at gøre Gud nærværende, dabhar = både "ord" og "ting", verden som et kortikalt fænomen, det fundamentale spørgsmål om homøostase (Harmonia), Gud som nervesystemets pseudodynamiske princip (hæmningen af hæmningen), mystens forståelse af verdensmekanismen gennem identifikation med den, teorien leveres af Qabbala, mysterier = teknikker, mange fællestræk mellem hellenistisk og jødisk tradition, Platons hulebillede.

Kapitel 2: Tali:
Sepher Yecira; Tali, Lebh og Galgal som tre grundlæggende principper; Tali betyder "den snoede" = Adham Qadhmon, der snor sig mellem de to søjler; dollartegnet, Yachin & Boaz (talværdien 79 = Edha, forening), Herkules' søjler, den befæstede by/vagttårnet, tarokkortet Turris; Talis talværdi = 440 = tom (totalitet) = tehilla (bøn, transcendens) = tahala (synd, descendens - samme stamme som Helel (Lucifer)), Galgal (hjul) = Talis aktualisation som cyklus, Lebh = menneskets hjerte/bevidsthed = den ultimative kabhodh (samme talværdi - 32), kabhods bibetydning = personlighed; gnostikernes Eros, Apulejus: Amor & Psyche, Psyche som Venus-præstinde, feraliae nuptiae (begravelsesbrylluppet), tilværelsen i paladset = Malkuth, Amor Amoris (den blinde hengivelse) >< cupido Cupidinis (begær efter Begæret), pagtsbrud: fra Chesedh kan Rachamim nu kun nås gennem Din (spejlet på Hodh), og hun kan kun ane hans nærvær i Necach; bøn til Demeter, forsoning.