Byggerapport 1

 

Der er nu kun en måned til vores grand opening lørdag den 9. oktober, hvor det første hold starter. I den forbindelse vil vi endnu en gang henstille til de tilmeldte, at de ringer til os og får bekræftet, at de er kommet med, så de ikke går forgæves – vi har allerede en lang venteliste (men ikke lang nok endnu til et ekstra hold, så: spread the word!)

Bidrag til istandsættelsen af kulturhuset er stadig mere end velkomne – vi behøver både penge og arbejdskraft, så vi kan få det færdigt i tide, selv om der allerede arbejdes i døgndrift! Økonomisk støtte (og en halvtredser hjælper!) kan indbetales på samme giro som medlemsgebyret. Arbejdskraft kan tilbydes vores arkitekt Søren Møller på 20 88 51 68.

I første omgang sigter vi primært på at få isoleret og opvarmet, så vi kan være der til vinter. Senere følger udsmykningen, blandt andet et gigantisk astralkort – Mysterie-villa, eat your heart out!

På det første billede ser man, hvad der til sin tid skal blive den dobbelte indgang til huset. Det ene sæt fløjdøre er mere eller mindre på plads, mens det andet endnu mangler.

Det andet viser den anden ende med balkoner og lidt af det tredje store vinduesfag (man skimter det første gennem hullet i muren på det første billede).

Jeg har lagt sidste hånd på den første forelæsning om den religiøse synsvinkel som nødvendig kategori på linje med subjekt/objekt og kausalitet, fremstillingen af virkeligheden, offeret, det verdensskabende dragedrab og den fysiske forandring som kriterium for forståelse. De knap så esoteriske første par sider kan i øvrigt læses her på hjemmesiden.

Den første bibeltime vil dække de første fem kapitler af Genesis i min ny-oversættelse, og i vores acting class vil første akt af Macbeth blive gennemgået (på originalsproget – det er smart, at I lige har været den igennem med eventuelle ordbogsopslag). Jeg er også blevet spurgt, om det er en god ide, at eleverne kender O&M.

Well, it can't hurt, men den er efterhånden temmelig old hat. Derimod vil der blive forudsat kendskab til UFO, når den udkommer.

Vi glæder os til at se jer! Flere byggerapporter følger på denne kanal …

1 MONTH LEFT!