Løsning

 

Da det ikke lykkedes nogen at nå frem til den rigtige løsning inden fristens udløb, bringer vi den her som lovet:

N C X I I S I X X S X X I I C L I C I I I S I L S V I I I V X S X C S I I S S C C X I C S S C L V X I I V N V V I I X I C C E I C S S I S S S N S S I X X I X C W

Det ser jo ikke umiddelbart opmuntrende ud. Vi bemærker dog, at der er nøjagtigt 81 bogstaver, og forsøger os med

NCXIISIXX
SXXIICLIC
IIISILSVI
IIVXSXCSI
ISSCCXICS
SCLVXIIVN
VVIIXICCE
ICSSISSSN
SSIXXIXCW

Dette giver os en ny læsemåde: Den lodrette, og vi får

N S I I I S V I S C X I I S C V C S X X I V S L I S I I I S X C V I S X I I I S C X X I X S C L X X I I S I I L S C I I C S X X I V S C V C S C X C I I S N E N W

hvor den afsluttende signatur fortæller os, at vi er på rette spor. Tilbage står en række romertal adskilt af S'er (for Spatium eller Space) + et par enkelte N'er, som kunne tænkes at stå for 0, da latin ikke har noget tegn for dette tal. I arabertal giver det

0 3 6 112 195 24 51 3 96 13 129 172 48 198 24 195 192 0

Intet af dette kan naturligvis på nogen måde overraske læsere af ADAM HARTS OPDAGELSER, og har man også stiftet bekendtskab med en af datalærebøgerne, eller ved noget som helst om computere, vil det straks slå en, at intet af tallene overstiger 255, og de kan således udtrykkes i en enkelt byte indeholdende 8 bits eller decimaler i totalssystemet. Omskrevet bliver tallene

0 00000000
3 00000011
6 00000110
112 01110000
195 11000011
24 00011000
51 00110011
3 00000011
96 01100000
13 00001101
129 10000001
172 10101100
48 00110000
198 11000110
24 00011000
195 11000011
192 11000000
0 00000000

Vi har nu følgen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Igen har vi et antal cifre, der er et kvadrattal, hvilket giver os

000000000000
001100000110
011100001100
001100011000
001100110000
001101100000
000011011000
000110101100
001100001100
011000011000
110000111100
000000000000

Hvis vi nu på sædvanlig vis udskifter ettallerne med prikker og nullerne med mellemrum, får vi medfølgende figur. Løsning: ½. Ikke sandt - hvor kan man ellers få præmie for en halv løsning? Do the ½ turn ...