Afvæbnende latterligt

 

Da jeg købte Ekstrabladet i min lokale indvandrerkiosk d. 6./1. var forsiden prydet af »Faklen«-redaktør Rune Engelbreths opfordring til indvandrerne om at anskaffe sig våben. Min kioskejer var ikke begejstret. Han havde ikke tænkt sig at følge opfordringen. Det samme havde næppe heller resten af Danmarks hårdt prøvede indvandrere.

Rune Engelbreths omklamring af indvandrerne får dem ikke til at anskaffe sig håndvåben, men mon ikke et par paranoikere på højrefløjen her vil påberåbe sig »beviset« for indvandrernes hensigter.

At indvandrerne skulle være foranlediget til at bevæbne sig til en nært forestående religionskrig eller racekrig i Danmark er et af de faste højdepunkter i højrefløjens rædselskabinet.

Ingen tror dog for alvor på Mogens Glistrup, når han siger, at danskernes knogler ligger i vejkanten i år 2020.

Der findes kun 3 personer i landet, der er ublu nok til at fremkomme med skrækvisionen om en etnisk borgerkrig i Danmark indenfor de næste få år: Søren Krarup, Mogens Glistrup og Rune Engelbreth. Den sidste, som er den eneste jeg kender personligt, tror oven i købet ikke selv på det, men siger det for at få presseomtale - for dermed at få solgt sit skrantende skoleblad.

Indtil nu har denne dommedagsagtige borgerkrigsmyte kun været underbygget af vandrehistorier og skrøner om indvandrernes udtalelser. De skulle angiveligt under den pæne overflade konspirere og lufte hensigter om borgerkrig i Danmark. Det har været højrefløjens egne folkeeventyr. Men ikke længere. For første gang har en selviscenesat indvandrertalsmand - én hvis image er »indvandrerven« båret myten til torvs under påberåbelse af at give en håndsrækning til indvandrerne mod den stigende racisme. Reelt anbringer han med sin medieliderlige manøvre landets sagesløse indvandrere i skudlinien.

Det har den ubehagelige sideeffekt, at han ufrivilligt kommer til at fungere som æsel foran Glistrups kampagnevogn.

Glistrup og Krarup vil hævde deres skrækvision bekræftet af én fra den indvandrervenlige fløj. »Se selv. De konspirerer om at bevæbne sig. Vi må gøre noget!« - vil råbene lyde. Så vil der blive købt et par ekstra pistoler i en højreorienteret skytteforening, og politiet vil kræve flere tanks til at dæmme op for de åbenbart nu bevæbnede indvandrere. Med andre ord - ikke just hvad den anti-racistiske redaktør agiterede for.

At redaktør Rune Engelbreth vil have sit alibi i orden er jeg ikke i tvivl om. Han vil understrege den velmenende hensigt. Han vil sige at han bliver misforstået af dem, der udnytter historien. Han vil sige »I kan jo selv se hvad der står!«. Det er alt sammen lige meget. Han spekulerede kynisk i sensationspotentialet på andres bekostning. Han ved hvordan mediemaskineriet fungerer. Han kendte konsekvenserne af sin sensationshungrende forside, hvis eneste formål var at komme i avisen.

Der er derfor ingen grund til at opruste mod den bebrillede århusianers ikke-eksisterende Jihad-skyggehær. Det eneste våben mod den studentikose redaktør og hans feberfantasier er latteren.

Selvom han slår plat på de minoritetsgrupper han så gerne vil være talsmand for, repræsenterer han ikke andre end sig selv - ikke venstrefløjen - ikke indvandrerne. Han er kun talsmand for sin egen medieliderlighed, og det er latterligt - afvæbnende latterligt.

Jørgen Bitsch

Tlf 33 22 69 12 og 26 42 33 12 - Flensborggade 19 st. tv., 1669 Kbh. V, E-mail: joergen.bitsch@adr.dk