Censur på Wulforum

 

Efter de forventede forsøg fra Faklens side på enten at aflive eller at overtage det ny wulforum har redaktøren svaret igen med censur, hvad flere har beklaget sig over. Jeg må give disse kritikere fuldstændig ret - og så er det i øvrigt ligegyldigt, om man kalder det censur, moderation eller selvforsvar.

Selvfølgelig kan et dagblad eller en professionel hjemmeside ikke være forpligtet til at bringe al sin læserpost - selv om der var plads, ville de blive ulæselige. Men et offentligt debatforum kan ikke belægges med sådanne restriktioner, hvis det skal være nogen som helst nytte til.

Argumentet for sådanne vil uvægerligt være lige så dårligt som Peter Wests, at man derved undgår skizofrent sludder (som alligevel ikke kan blive værre end det, redaktøren leverede i en brandert). En fraklipsside, der klassificerer indlæggene i mere- og mindreværdige, vil i det mindste være lige så slemt.

Selvfølgelig forstår jeg godt redaktøren. Hvor forlagenes og avisernes forståelige ønske om at sælge deres produkter som regel frelser os fra det helt uinteressante sludder, kan tolvårige på internettet udøve en terror, der får de fleste intelligente mennesker til at bruge deres tid på noget andet.

Der er tale om en bestemt type surfere - electronic beach bums ville måske være et bedre ord - der ikke har noget som helst liv uden for nettet. De er typisk ganske unemployable og ude af stand til at få en pige.

Efter at have fået refuseret tre læserbreve har de mistet enhver kontakt med yderverdenens krav og deres egne evner og har opkastet sig til elektroniske skrankepaver med meninger om alting, som er ungefær lige så interessante som andre skoleelevers. Efterhånden udvikler de sig rent kværulantforrykt og reagerer, hvis deres grænseløse autoritet betvivles, med skældsord og spamming.

De er med andre ord på samme mentale niveau som børnehavebørn, der prøver at overdøve de voksne. Hvis ingen tager en alvorligt, må man jo skabe sig lidt mere - Faklens »taktik« i en nøddeskal.

Derimod må jeg protestere, når redaktøren kalder fakkelfolkene fascister. Fascisme er en politisk ideologi, noget, som Faklen aldrig har haft og aldrig vil få - det er de mest politisk naive mennesker, jeg nogen sinde har mødt.

De er lige så lidt fascister, som de er socialister eller humanister - de er skuffede wulfister. Jeg ved godt, at de har annonceret, at de vil oversvømme det nye forum med deres pinlige wulff-er-dum-indlæg, men det er der, så vidt jeg kan se, bare ikke noget at gøre ved.

Redaktøren bør også tænke på, at hvor disse tirader er enw-listens eneste formål, kan det vel i det mindste tænkes, at folk med en anden agenda kan finde på at skrive til dette forum, og de vil nok foretrække at ignorere Faklens aggressive vås. Jeg vil derfor i al beskedenhed opfordre til, at enhver censur fjernes fra siden og ingen sinde på ny genindføres.