Invitation

 

Hører du til den race af mennesker, hvis studerekammer udgør størstedelen af dine omgivelser, bøger møblementet, hvor social omgang er en fransk ost, og er dine studier i øjeblikket rettet mod mithraismen, er du måske interesseret i følgende:

Undertegnede har startet en studiegruppe der, fra alle tænkelige vinkler, vil undersøge og udforske Mithras og kulten omkring ham.

Studierne og dyrkelsen af Mithras angår jo som bekendt et broderskab og vores studier er da også startet som et sådant, men da mithraismen samtidig er en god introduktion til indvielsesprocedurer, til det mytologiske sprog i det hele taget og da det nu engang er svært stof, kan det måske være en fordel at være flere. Jeg siger måske fordi det selvfølgelig også kan ende med, at den ene blinde leder sig selv og de andre blinde i graven, men den risiko må vi tage med.

En stor del af de bøger jeg har læst om emnet dvæler ved de samme mindre vigtige ting. Deres forfattere har en tendens til at angribe de overleverede tekstbrudstykker, analogiseret med tempel-indretningerne, ud fra et rent videnskabeligt synspunkt. De søger i deres videnskabelighed efter det symbolske ved at presse deres egen konsensuale model ned over de rituelle brudstykker og de der har prøvet at stikke den højre fod ned i den venstre sko, ved hvordan det går. Der må derfor helt andre boller på den suppe.

Det rituelle forløb har naturligvis været ganske konkret i sin udformning og vi har alligevel en del materiale til at sammenstykke en idé angående dette. Vejen er blandt andet at bruge videnskaben indtil den har udtømt sine muligheder og siden fortsætte via en mere religiøs vej igennem det mytologiske sprog.

Vi vil studere de forskellige mithreer af betydning, deres indretninger og deres billedkunst, vi vil studere hieros logos – kultlegenden og vi vil sammenstykke et indvielsesritual, med dåb, det fælles måltid og mystens ascension på sin vej til Mithras. Vi vil sammenligne litteraturlister og oversættelser, vi vil sammenligne mithraismens liturgi med urkristendommens praksis, vi vil sammenligne Origenes med Platon og vi vil studere Porphyrios.

Flere ting er dog anbefalelsesværdige!

A. Et minimumskendskab til religionshistorie og religionspraksis

B. Et kendskab til mithraismen

C. Kendskab til latin

D. En uomtvistelig vilje til at forstå og lære, og derfor en seriøsitet.

Altså med andre ord en god portion viden og entusiasme!

Kommunikationen vil i starten foregå via telefon, E-mail eller per brev, og senere når det er tiltrængt vil vi mødes. Det hele kan afsluttes, eller inspireres videre, af et eventuelt foredrag eller to af Erwin i Vinstrup, da der jo nok skal være nogle spørgsmål at stille.

Start with the Sun, and the rest will slowly, slowly happen.
D.H.Lawrence

Vi tales ved!

Venlig hilsen Mikkel Starup starup@private.dk

NB Der er ingen forbindelse mellem enw.dk og denne studiegruppe