Vi har modtaget:

 

Kære Jesper!

Det glæder mig at se, at tidsskriftet ELSEBETH nu er kommet på nettet, men jeg må på det bestemteste protestere imod antydningen af, at det skulle have noget som helst med Neutzsky-Wulff at gøre. Der var tale om et rent marxistisk-leninistisk blad, hvis formål var at bakke op om pædagoger og homoseksuelle.

Det er rigtigt, at jeg engang spurgte Erwin, hvad han syntes om farven på omslaget - I stand correctly med en harekilling - men det er også alt. Jeg går ud fra, at det er, fordi han ikke kan få udgivet sine bøger, at han har så travlt med at tage æren for andre menneskers arbejde, så egentlig er det vel bare synd for ham.

Venligst Pia