Forum ad nauseam

 

Som man vil forstå, er jeg meget træt af you know what. På den anden side passer rollen som skarpretter/censor mig dårligt.

Hvis forummet irriterer mig, kan jeg jo endelig bare lade være med at gå ind på det, på lignende måde, som snerperne kan lade være med at gå ind på billeder af Helenas yndige mås. Hvad angår identifikationen med enw.dk, har jeg jo allerede imødegået dette problem, i det mindste hvad angår det læsende publikum, idet jeg til overflod har gjort opmærksom på, hvor totalt idiotisk jeg finder det.

Nuvel, ret skal være ret, Peter er faldet lidt ned, og der har dog været enkelte andre, som jeg, tillidsfuld som jeg er, vil formode, ikke er pseudonymer for en vis person, der har vist interesse for forummets fortsatte beståen, og som måske engang vil bidrage til det? Så som man vil forstå, har jeg besluttet at lade det leve - det giver sådan et grimt hul i menuen - selv om jeg ikke selv har tænkt mig oftere at frekventere det.

Sluttelig har jeg kun een bøn, og altså ikke for min skyld, men for forummets. Det er ikke, fordi jeg tror, Rune forlanger, at Simon daglig skal forkynde det glade budskab om, hvor afsindig, senil, urimelig, usaglig etc. etc. jeg er.

Jeg tror, det er en dårlig vane, som i hans tilfælde har vist sig umulig at aflægge. Look around, Pia!

Ingen gider den »debat« mere. Forfatterskabet fortsætter, også selv om en fanklub med seksten medlemmer af og til bliver nedlagt, og i hvor høj grad den end har udgjort de berørtes livsgrundlag.

Så min bøn er ganske enkelt denne: Kære Simon, vil du ikke være så venlig at undlade oftere at besøge forummet - til gengæld skal jeg nok love aldrig at dukke op i din dagligstue. Hvorfor i alverden rende folk på dørene, som hellere vil se ens ryg, og som man heller ikke selv kan fordrage?

Jeg er sikker på, at selv du har noget bedre at tage dig til. Og tro mig, det sælger ikke et eneste ekstra eksemplar af Faklen!

I know, det er mig, der bliver ved, og yadayadiyada. Men se! jeg trækker mig.

Du kan altså med god samvittighed gøre det samme. Tro mig igen, dine udlægninger af Neutzsky-Wulff er ikke så geniale, at andre læsere ikke kan undvære dem!

Nu tænker du måske: Why me! Hvorfor ikke katharsis-Ole, der sammenligner Neutzsky-Wulff med Pia Kjærsgård?

Hvorfor er den form for rasende kritik i orden, og ikke min? Fordi, Simon, din »kritik« er et program, på samme måde, som når menighedsrådet anklager mig for at »have sagt, at Jesus er dum«.

Tror du, de er interesseret i et svar? Er du?

Don't be a jerk. Det er en scene, der står på min nethinde, skønt jeg kun har fået den beskrevet.

En fest, hvor enw-læsere har fundet sammen, frelste fakler og fordømte stakler i en fælles interesse. Ind træder Rune & Frue, og der bliver stille.

Folk begynder at rykke på stolene. My God!

Hvordan kan læsningen af Neutzsky-Wulff nogen sinde inspirere noget sådant? Kan I da for helvede ikke forstå, hvorfor jeg af og til føler et behov for at fralægge mig ansvar for denne fromme abomination, at lægge en sund latter imellem mig og den?

So I'm asking you again, politely. Please?