New age

 

Jeg fik et ganske sødt brev fra en skoleelev, som "lige" skulle have at vide, hvordan man manede - hun skulle aflevere sin opgave dagen efter. Jeg fandt det som sagt temmelig uimodståeligt, men generelt kræver mit tidsskema naturligvis, at jeg ikke behøver at gentage mig selv alt for meget - except for vast amounts of money, naturally. Derfor har det også været min politik simpelt hen at ignorere spørgsmål, jeg allerede havde besvaret i O&M.

Jeg har ofte haft blandede følelser med hensyn til dette værk, om end ikke helt så blandede som til INDSIGTENS gisp STED, som jo - alle narrative kneb ufortalt - er en roman, hvis ydre handling til syvende og sidst ikke er mere oplysende end i UFO - the goods ligger begravet længere nede. Skønt det - som senest bemærket i POLITIKEN i en litteratur-quiz, hvor jeg udgjorde svaret, og hvor jeg & Axel fik ros for vores "tjekkede" (sic) hjemme-side - ligger væsentligt over, hvad Rothsteinerne kan fatte, er det dog et populært værk med et betegnende akronym.

Dette er virkelig værket - almindeligt accepteret som værkET - OM den transcendente virkelighed. Og ingen nok så fremragende svømme-håndbog lærer nogen at svømme.

Nu er der imidlertid kommet noget andet. RUM er ikke OM transcendensen, den ER transcendensen, i den forstand, at den anvendt rigtigt udgør det mest effektive offentligt tilgængelige transcendensmiddel - hash, hostesaft og fiskelim inklusive - og ikke blot som en mulig bivirkning, læseren må regne med, dette gælder flere af især mine senere bøger, specielt VERDEN og UFO, men som bogens udtrykkelige formål - udover at gavne og fornøje, naturligvis.

Det korte af det lange er, at nu er RUM i verden, hvilket sikkert ikke betyder alverden for diverse Beamers, Dreamers & Screamers. Nu er det jo altså imidlertid Neutzsky-Wulff, man har i røret, og man må derfor tilgive, at jeg for fremtiden vil betragte det seriøse studium af RUM som en nødvendig forudsætning for spørgsmål, jeg finder det værd at besvare.

Fra nu af vil brevkassens mystagogiske stof altså hverken komme til at bestå af "Tror du på dæmoner"-breve eller "Du skriver i O&M"-breve, men eksklusivt "Du skriver i RUM"-breve - just to save time. Breve fra skolelever - med et par rørende undtagelser - er spild af alles tid.

O&M is an okay bike, but you own a car now. Get it?