OM "INDFØRING I RUM - EN MODERNE GRIMOIRE"

 

Straks efter udgivelsen af RUM følte jeg et behov for at skrive noget, en brugsanvisning eller indføring i bogen. Jeg havde gjort visse tilløb hertil, dels med bladet YABASHA, dels i en række mindre pjecer, henholdsvis betitlet OM RUM, OM RUM II og SAMTALER I HUSET.

Pointen er jo nok et eller andet sted, at hverken forfatteren eller nogen anden nogen sinde får sagt det sidste ord om den bog. Det er jo på den anden side heller ikke mit sidste værk, jeg føler med andre ord et behov for at komme videre - ikke mindst med den roman (ABATTOIR) jeg nu i et stykke tid har været godt et hundrede sider inde i.

INDFØRING I RUM - EN MODERNE GRIMOIRE skraber stadig kun overfladen, men den går dog lidt dybere end de hidtidige reklametryksager. I ti kapitler gennemgår den grundtemaer i især bogens førstedel.

Først berøres kort det epistemologiske grundlag, københavnertolkningen af kvanteteorien og den moderne neurologi. Dette fører over i en undersøgelse af den rolle, det præfrontale cortex rolle spiller i konceptualisationen, idet den "religiøse oplevelse" og beslægtede tilstande sættes i forbindelse med dette områdes udfald, helt eller delvist.

Det er naturligvis det, RUM i sidste ende ikke blot handler om, men søger at udvirke, "transcendens", opnåelsen af kognitiv frihed, de gamles "magi" og evne til at besøge andre verdener, andre rum. I bogen gennemgås i stor detalje "indvielse", dette opnået gennem en mystagog, samt teurgien, som ikke kræver en sådan bistand.

Pointen er jo imidlertid naturligvis, at bogen selv, rigtigt anvendt, er et sådant transcendensmiddel. I alle tre tilfælde er det PFC, der i en eller anden udstrækning sættes ud af kraft ved en reinforcering af det temporale og præmotoriske.

I det sidste er midlet altså litterært, RUM. I denne forbindelse udforskes algolagnien, og i forbindelse hermed begreber som skæbne og autoritet.

Efter en (forholdsvis) grundig gennemgang af transcendensmidlerne går vi over til manøvreringen i de første, forvirrende transcendenser, med udgangspunkt i kapitler som 26, 28, 35 og 43. Det er som bekendt her, der skal samles qubiyaer, nøgler til senere døre.

Dette fører igen over i mytologi, gnosticisme og kabbala, som behandles i separate kapitler. Det er naturligvis ikke her, vi skal søge the dope, men i RUM, men måske denne indføring kan hjælpe til med at finde the stash.

Allerbedst vil det altid være blot at læse (og læse og læse) men det må nok erkendes, at det for nogle vil være en fordel, om ikke andet af tidsmæssige årsager, hvis man kan cut a few corners. Hæftet, som er på godt hundrede sider og vil komme til at koste hundrede kroner, udkommer i februar - nærmere oplysninger her på siden.