INDHOLD

 

FØRSTE KAPITEL: VIRKELIGHED OG HJERNE 2

"Such a thing as reality" - hjernen som lukket system - pattedyrenes seksualliv - Adele i templet

ANDET KAPITEL: SKÆBNE 11

PFC - algolagni - autoritet og disciplin

TREDJE KAPITEL: INDVIELSE 22

Den erotiske leg og den erotiske realitet - "venstrehåndsvejen" - religion og kunst

FJERDE KAPITEL: TRANSCENDENS 32

Den indledende fase - den første gang - offeret

FEMTE KAPITEL: KULT 44

Generelle indtryk fra den første transcendens - tre faser - frihed og ansvar - ekstase

SJETTE KAPITEL: GNOSIS 54

Gnosticismen - Satan - den kage, Alice spiste

SYVENDE KAPITEL: FØRSTE DEL 64

Rummene - Erik Langs underjordiske bibliotek - videnskabens apokalypse

OTTENDE KAPITEL: AURIGA 74

Stil - kabbala - forsoning

NIENDE KAPITEL: RUMMET OG BOGEN 81

Symbol - fetish - consensus

TIENDE KAPITEL: RUM 91

Et nyt verdensbillede - gammeldags og moderne - Rum

INDEKS 99