And go(o)d will ...

 

Accepto geniis in mense
min genius jeg ære må,
den sjæl, som ikke mange ænse
- og det kan man jo godt forstå.
Aldrig Min Egen gik i kloster,
den fane mere var end særk,
om gaver eller tyvekoster
den skænked mig, den var dog Stærk.
Den, som ej skyer jern og plade,
på silke hviler uden frygt
og ingen mand behøver hade.
Sin genius han følger trygt
og redeligt. Og tog han bytte,
han altid mere gav end tog
- uskadelig gør ingen nytte,
til nar er en elskværdig bog.
So thanks for nothing, Menschenbrüder,
du rottehær, som æder skarn!
og tak for alt, du Himmel-Bryder,
som jaged verden i mit garn.

Men skønt jeg ikke just var ventet,
og du - Min Bror - var af min vej,
så står du dog i Testamentet.
Jeg efterlader alt til dig.


Glædelig Jul og Eternal Returns fra

ERWIN NEUTZSKY-WULFF